Hava Soğutmalı Kondenserli VRF

Hava soğutmalı kondenserli sistemler, iç mahal havasından alınan istenmeyen ısının, dış ortam havasına direkt teması olan bir kondenser yardımı ile dışarı atıldığı sistemlerdir. Bu sistemlerde dış üniteler, sistem ısıtma konumunda çalışırken dış ortam havasında serbest olarak bulunan ısı enerjisini absorbe ederek soğutucu akışkanın şartlandırılmasını sağlar.

Hava soğutmalı kondenserli sistemler, soğutucu akışkanın debisinin kontrolü yöntemine göre iki ayrı kategoride değerlendirilebilirler. Birinci kategori inverter teknolojisine sahip kompresörlerle çalışan sistemler, ikinci kategori ise dijital scroll kompresör teknolojisi ile çalışan sistemlerdir.

Şekil 3.15 Hava soğutmalı kondenserli VRF sistem şeması

Şekil 3.15’te tipik bir VRF sistemin (heat-pump veya sadece soğutma) tek bir dış ünite modülünden ve iç ünitelerden oluşan sistem şeması görülmektedir. Sistemdeki ana ve yan donanımlar;

1. Dış ünite (ler),
2. İç üniteler,
3. Bakır boru tesisatı,
4. Branşman kitleri,
5. Kumandalar.

Sistemin temel çalışma prensibi bilinen soğutma çevriminden çok farklı değildir. Sistemin dış ortam tarafındaki temel donanımları normal soğutma çevriminde olduğu gibi özetlenebilir. İç ortamdan soğutucu akışkan tarafından alınan ısının dışarı atılmasına yarayan bir kondenser (VRF dış ünite) ve bu kondenserin içinde akışkanı basınçlandırmaya yarayan kompresör/kompresörler yer alır. İç ortam tarafında ise, iç mahallerden akışkanın üzerine ısı alarak buharlaşmasını sağlayan iç üniteler (evaporatör) ve iç üniteye gitmesi gereken akışkan miktarını belirleyen ve basınç düşürücü eleman olarak çalışan genleşme vanaları (EGV) yer alır.

Sistemde ayrıca akışkanın iç-dış ortam arasında dolaşımını sağlayan bakır boru sistemi, bakır boru sisteminin bağlantı ve dağıtım noktalarını oluşturan branşman kitleri ve mahallerdeki kapasitif kontrolü sağlayan kumanda sistemlerinden bahsedebiliriz. Bunların dışında kompresörler için yağ akümülatörleri, soğutucu akışkanın çok uzun mesafelerde yol almasını sağlayan sub cooler (aşırı soğutucu) üniteleri, sistemin tüm kontrolünü yapan elektronik kartlar, çeşitli noktalarda sıcaklık ve performans ölçen termistörler, kontrol jigleri ve ara haberleşme elemanları bulunur. Şekil 3,16’da subcooler örnekleri verilmektedir.

Şekil 3,16 Sub-cooler örnekleri

Bir dış ünite bloğuna/grubuna bağlanabilen iç ünite sayısı çeşitli markaların çeşitli sistemlerine göre farklılık gösterir. Bir dış ünite bloğuna bağlanabilen çok sayıda iç ünite mevcuttur. VRF sistemlerde, toplam sistem kapasitesi, çeşitli kapasitelerdeki dış ünitelerin kombinasyonları ile türetilmektedir. Her bir markanın farklı kapasite aralıkları bulunmakla beraber, genelde 4HP ile 18HP (Beygir Gücü) arasındaki değişik kapasiteli dış üniteler birbirlerine 2’li, 3’lü ya da 4’lü kombinasyonlar halinde eklenmek suretiyle daha büyük sistem kapasite değerlerine ulaşılmaktadır. Çeşitli markaların 3’lü, 4’lü ya da daha fazla birleştirilebilen dış ünite sistemleri bulunur. Bu sistemler ile daha büyük kapasitelere ulaşmak mümkündür. Sistemlerin ulaşabileceği maksimum kapasiteler ve bunların hangi dış ünite kombinasyonları ile yapılabileceği konusunda firmaların teknik dokümanları referans alınmalıdır. Hava soğutmalı VRF sistemleri üç alt başlık altında incelenebilir.

1. Yalnız soğutma yapan VRF sistemler
2. Heat pump – ısı pompalı sistemler
3. Isı geri kazanımlı sistemler

Kaynak: Friterm

Exit mobile version