Hava Kanalı Yalıtımı

Hava kanalı yalıtımı önemi, bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

Dünyadaki insan nüfusunun çoğalmasıyla beraber, tüketim de aynı oranda hızla artmaktadır. Tüketime paralel olarak enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte kentsel hava kirliliği de artmakta, doğal enerji kaynakları azalmakta ve enerji giderek pahalı hale gelmektedir.

Son senelerde ülkemizde büyük alışveriş merkezleri, ofisler, genel müdürlük yapıları gibi prestijli ve çok amaçlı kullanılan binalar, en son inşaat teknolojileri ile inşa edilmektedir. Çalışan insanların konforlarının temini ve üretkenliklerinin artırılması için bu tip yapılarda klima ve havalandırma yapılması mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Şüphe yok ki herhangi bir ısıtma ve soğutma sistemi kullanılarak her tipteki binayı klimatize etmek mümkündür. İnsanların yaşadıkları hacimlerin ısıtılmasının, havalandırılmasının veya iklimlendirilmesinin amacı onların daha rahat ortamlarda yaşamalarını sağlamaktır.

Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında, mekanik tesisat yalıtımının önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının mahallerden geçen bölümleri ile bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde kazanılan enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. Bu yüzden mekanik tesisatı oluşturan boruların, tankların, depoların, klima kanallarının, vanaların ve armatürlerin içinden geçen akışkanın, sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir.

Kullanılan yalıtım malzemelerinin özelliklerine ve kanalın yapılacağı ortama göre malzemeyi seçerek uygulama yapabilirsiniz. Bu modülü başarı ile tamamladığınızda yalıtımkonusunda önemli derecede bilgi ve beceriye sahip olarak havalandırma sistemlerinin verimli çalışmasına ve enerji kaynaklarının sağlıklı bir şekilde kullanılmasına büyük bir katkıda bulunacağınızı asla unutmayınız.

Hava Kanalı Yalıtımı

Yalıtım

Isı yalıtımı, genel olarak enerji kazanımı amacıyla sıcaklık farkından dolayı oluşabilecek ısı kayıp ve kazançlarını önlemek için alınması gereken bir önlemdir. Isı yalıtımı; yapılarda, tesisatta ve endüstriyel uygulamalarda yapılmaktadır.

Yalıtım Malzemelerinde Aranması Gereken Temel Özellikler

Yalıtım malzemelerinin seçiminde göz önüne alınması gereken başlıca özellikler şunlardır:
– Isı iletim kat sayısı (W/mK)
– Yoğunluk (kg/m3)
– Yangın sınıfı (DIN 4102, BS476)
– Sıcaklık dayanımı (ºC)
– Mekanik dayanım (kPa)
– Buhar difüzyon direnci
– Su emme
– Boyutsal kararlılık 100
– Yandığı zaman çıkardığı duman ve gaz
– Çevre dostu olması
– Hijyenik olması, bakteri oluşumuna izin vermemesi
– Ekonomik olması

Yalıtım Malzemeleri

Tesisatlarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan yalıtım malzemeleri birbirlerinden çok farklı özellik göstermektedir. Tesisatta ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür:

– Yumuşak köpükler (esnek malzemeler): elastomerik kauçuk köpüğü, polietilen köpük
– Mineral lifli malzemeler (cam yünü, taş yünü)
– Sert plastik köpükler [genleştirilmiş (expanded )polistiren (EPS), çekilmiş (extruded) polistiren (XPS)]

Hava Kanalı Yalıtımı, Megep tarafından hazırlanmış olup, Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı başlığı altında yayınlanmaktadır.

Bu yayın, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve öğretim programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.

Hava%20Kanal%C4%B1%20Yal%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1

Kaynak: Megep, Mesleki ve Teknik Eğitim Programlar ve Öğretim Materyalleri, Hava Kanalı Yalıtımı, megep.meb.gov.tr

Exit mobile version