Güneş Enerjili Hava Kollektörünün Isıl Verim Analizi

Bu çalışmada, güneş enerjili hava kollektörünün (GEHK) düz yutucu plakası üzerine konik yaylar yerleştirilerek performansı deneysel olarak incelenmiştir.

Bu amaçla konik yay monte edilmiş yutucu plaka imal edilerek test düzeneği kurulmuş, performansı deneysel olarak test edilmiştir. Deneylerde havanın kollektöre giriş ve çıkış sıcaklıkları, global radyasyon, kollektörden havanın çıkış hızı, yutucu plaka sıcaklığı, kollektör kasası dış yüzey sıcaklığı ve saydam örtü sıcaklıkları ölçülmüştür.

Yapılan ölçümlere dayalı olarak ısıl verimi hesaplanmıştır. Elde edilen deneysel verilerle sistemin yapay sinir ağları (YSA) modülü oluşturularak ısıl verim ve havanın kollektörden çıkış sıcaklığı, farklı giriş parametreleri için belirlenmiştir.

Sonuç olarak yapay sinir ağları modelinin, yutucu plaka üzerine konik yayların yerleştirildiği GEHK’nün ısıl verimini ve kollektör çıkış sıcaklığını başarıyla tahmin ettiği belirlenmiştir.

Makalenin Tamamı

2015-119
Exit mobile version