Güce Regülatörü ve HES Projesi ÇED Onay Süreci Başladı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdülüğü 06.03.2018 tarihli duyurusunda konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

GİRESUN il GÜCE, ilce TEKKEKÖY mevkiinde GÜCE TEKKEKÖY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜCE REGÜLATÖRÜ VE HES projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler GİRESUN Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Güce Regülatörü ve HES Projesi Hakkında

Güce Tekkeköy Enerji Üretim A.Ş. tarafından Giresun İli, Güce İlçesi, Tekkeköy Köyü sınırları içerisinde Güce Regülatörü ve Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) Projesi’nin yapılıp işletilmesi planlanmaktadır.

HES Projesi, Giresun ili, Güce ilçesi Doğu Karadeniz havzası üzerinde yer almaktadır. Güce regülatörü vasıtası ile çevirilen Gelevera Deresi suları sol sahilde inşa edilecek 2.898 m uzunluğundaki serbest akışlı iletim tüneli ile yükleme havuzuna iletilecektir. 661.70 m uzunluğunda tesis edilecek çelik cebri boru sonunda toplam kurulu gücü 13.24 MWm / 12.71 MWe olan Güce HES binasında toplam 2 adet pelton tipi türbin yer alacaktır. Santralden üretilecek toplam enerjiyıllık 34.317 GWh olarak belirlenmiştir.

Güce Regülatörü ve HES Projesi

Proje kapsamında planlanan üniteler aşağıda verilmektedir.
– Güce Regülatörü
– İletim Tüneli (serbest akışlı)
– Yükleme Havuzu
– Cebri Boru
– Güce HES

Proje kapsamında ön lisans için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na gerekli başvurular yapılmış olup Lisanslandırma süreci devam etmektedir. Güce Regülatörü ve Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) Projesi kapsamında hazırlanan Fizibilite Raporu DSİ Genel Müdürlüğü’ne sunulmuş olup 24/11/2017 sayı ve 818959 tarihli yazı ile fizibilite raporu onaylanmıştır. Enerji iletim hatlarıyla ilgili son kararı TEİAŞ ve TEDAŞ karar verecektir. Enerji İletim Hattı yapısı ve güzergahı uygulama projeleri kapsamında belirlenecek olup gerekli ÇED izinleri alınacaktır.

Proje kapsamında malzeme ocağı işletilmeyecek olup inşaat faaliyetlerinde kullanılacak agrega piyasadan ruhsatlı ve ÇED izinleri alınmış ocaklardan satın alma yolu ile karşılanacaktır. Projenin inşaat aşamasında 100 adet personelin işletme aşamasında ise 10 adet personelin çalıştırılması planlanmaktadır. Proje kapsamında kırma-eleme tesisi ve hazır beton üretim tesisinin işletilmesi planlanmamaktadır. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan beton piyasadan satın alma yolu ile temin edilmesi planlanmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın