FEANİ Nedir? EUR-ING Belgesi Avrupa Mühendislik Başvurusu

FEANİ ve Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı

FEANI Nedir?

FEANI (Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) 34 Avrupa ülkesinden ulusal mühendislik birliklerini aynı çatı altında toplayan bir federasyondur. FEANI, bünyesinde yer alan 350 ulusal birlikle 3,5-4 milyon mühendisi temsil etmektedir.

FEANI İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde 1951 yılında bir grup Fransız ve Alman mühendis tarafından, teknolojinin kullanılması ile Avrupa toplumunun müreffeh ve barışçıl bir biçimde inşasını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. FEANI Genel Sekreterliği 1997 yılından beri Brüksel’de bulunmaktadır.

FEANI, Avrupa’da mühendislik mesleğini ortak değerler çerçevesinde birleştirmenin yanı sıra mühendislik niteliklerinin karşılıklı tanınmasını ve mühendislerin toplumdaki pozisyonunu, rolünü ve sorumluluğunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. FEANI etik mühendislik kavramının altını çizmektedir.

FEANI aynı zamanda Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu’nun (WFEO) kurucu üyelerinden birisidir. Ayrıca mühendislik, teknoloji ve mühendislik eğitimi konularında faaliyet gösteren diğer örgütlerle de işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

FEANI Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’da mühendislik mesleğinin resmi temsilcisi olarak tanınmaktadır. Ayrıca UNESCO, UNIDO ve Avrupa Konseyi ile danışmanlık statüsünde ilişkilenmektedir.

Ulusal İzleme Komitesi (NMC)

FEANI’ye üye ülkelerde Ulusal İzleme Komiteleri oluşturulmaktadır. Ülkemizde Ulusal İzleme Komitesi TMMOB’dir.

– EUR-ING belgesi için başvuru yapan mühendisin başvurusunu Avrupa İzleme Komitesi’ne göndermeden önce eğitim geçmişini ve mühendislik deneyimini kontrol etmek ve değerlendirmek,

– Avrupa Komitesini ülkedeki mühendislik eğitiminin yapısı ve mühendislik programları konusunda bilgilendirmekle,

-FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı (EEED) yer alan okulların ve programlarda gerçekleşen değişiklikleri takip etmek ve bu konuda FEANİ’yi bilgilendirmekle yükümlüdür.

Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı (European Engineering Education Database –EEED)

Yakın zamana kadar FEANI indeks olarak bilinen ve yapılan değişiklikler sonrasında Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı adını alan sistem, mühendislik eğitiminin kalitesini teminat altına almak için oluşturulmuştur. Söz konusu sistem yalnızca Avrupa çapında bir referans sağlamaktadır.

Şu ana kadar Avrupa çapında yaklaşık 1000 yükseköğretim kurumundan yaklaşık 10.000 mühendislik programı FEANI tarafından onaylanmıştır. Bu veri tabanı içinde EUR-ACE etiketi alan programlar da yer almaktadır. Mezun olunan programın veri tabanı içinde yer alması, EUR ING belgesi almak için yapılacak başvuruda ilk aşamadır. Bir mühendisin bu başvuruyu yapabilmesi için öncelikle mezun olduğu programın FEANI veri tabanı içerisinde yer alıyor olması gerekmektedir.

Bir mühendislik programının FEANI veri tabanı içinde yer alması iki yolla mümkün olmaktadır.

Yollardan birincisi Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) içinde bulunan bir akreditasyon kuruluşu tarafından mezun olunan programın akredite edilmesidir. Türkiye’de ENAEE üyesi MÜDEK’in akredite ettiği bazı programlar hali hazırda veri tabanı içinde yer almaktadır.

İkinci yol ise her ülkede yer alan Ulusal İzleme Komitelerinin (National Monitoring Committee -NMC) belirli prosedürler dahilinde yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında mezun olunan programa ön yeterlilik vermesidir. Ancak Ulusal İzleme Komitelerinin tek başına yaptığı değerlendirme yeterli olmamakta, konu Avrupa İzleme Komitesi tarafından tekrar değerlendirilip karara bağlanmaktadır. Karar olumlu ise o program veri tabanı içine alınmaktadır.

TMMOB bir Ulusal İzleme Komitesi (NMC) olarak Türkiye’de yer alan mühendislik programlarının Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı içerisine katılması sürecine başlamıştır.

EUR-ING Belgesi

EUR-ING belgesi FEANI tarafından sağlanan bir hizmettir. Belge sahibi kişiye üye ülkeler içerisinde Avrupa Mühendisi olarak adlandırılması hakkını vermektedir.

EUR-ING belgesi verilmesinin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

– Mühendislerin FEANI sınırları içerisinde ve dışarısında hareketliliğini kolaylaştırmak ve kendi ülkeleri dışında mühendislik yapmak isteyenlerin niteliklerinin karşılıklı tanınmasını sağlayacak bir çerçeve oluşturmak;

– Gelecekteki işveren için bir mühendisin formasyonuna dair yeterli bilgi sağlamak;

– Standartlar hazırlayarak, izleme yaparak ve standartları gözden geçirerek mühendislerin sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini desteklemek;

– Üye ülkeler arasında birbirinden ciddi farklılıklar gösteren formasyon sistemlerine dair bir bilgi kaynağı sunmak.

EUR-ING Başvuru Standartları

Başvuru yapacak mühendisin mezun olduğu programın Avrupa Mühendislik Eğitimleri Veri Tabanı (eski adıyla FEANI İndeks) içerisinde yer alması gerekir.
EUR-ING belgesi sahip olabilmek için bir mühendisin eğitimi ve mühendislik deneyiminin minimum 7 yıllık bir kombinasyonu gerekmektedir.
Türkiye’de 4 yıllık eğitim ardından 2 yıllık yüksek lisans ve 2 yıllık mühendislik deneyimi ya da 4 yıllık eğitim ardından 3 yıllık mühendislik deneyimi gerekmektedir.

Özel bir durum olarak başvuru yapmak isteyen bir mühendis en az 15 yıllık kanıtlanabilir mühendislik deneyimine sahipse bitirdiği program veri tabanı içinde yer almıyorsa dahi başvuruda bulunabilir.

Başvuru Süreci

FEANİ Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı için;

FEANİ Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanında yer alması istenen her bir mühendislik programı için ayrı başvuru yapılacaktır. Başvurular doğrudan TMMOB’ye yapılacak olup Ulusal İzleme Komitesi’nin yapacağı değerlendirme ardından Avrupa İzleme Komitesi kararı başvuru yapan üniversiteye iletilecektir. Karar olumlu ise program FEANİ Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanına alınacaktır.

EUR-ING için;

EUR-ING Belgesi başvurusu euring.feani.org linki üzerinden yapıldıktan sonra başvuruya ilişkin güncel tarihli Oda Kayıt Belgesi ve başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont ekli başvuru dilekçesi ile eur-ing@tmmob.org.tr adresine gönderilecektir.

Dilekçe, ekleri ile birlikte TMMOB’ye ulaştıktan sonra değerlendirme süreci başlayacaktır. TMMOB’ye başvurmadan, FEANİ linki üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Exit mobile version