Enerji Verimliliği Devlet Destek ve Teşvikleri

TTGV Enerji Verimliliği Desteği

Enerji Verimliliği Destek Programı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün korunması, dışa bağımlılığın ve sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkı sağlanması ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu destek programı ile aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir.

Olası Proje Konuları

• Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi
• Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi
• Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması
• Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi
• Atık ısının değerlendirilmesi
• Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu
• Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması, elektrik ve ısının birlikte üretilmesi

Enerji Verimliliği Devlet Destek ve Teşvikleri

Öncelikler

• Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı
• Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları

Destek Mekanizması

Proje Süresi:En fazla 1,5 yıl
Destek Miktarı:100.000 – 1.000.000 ABD $
Destek Oranı:Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si
Geri Ödeme Süresi:1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
Hizmet Bedeli:TTGV Destek miktarının %6’sı

KOSGEB Destekleri

İşletmelerin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinden, enerji verimliliğine yönelik alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetlerine destek verilir. Bu desteklerden, KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda, KOBİ sınıfına giren işletmeler faydalanabilir. Kobiler KOSGEB desteklerinden hibe olarak aşağıda belirtilen esaslara göre faydalanabilir; Uygulama süresi: Destek başvurusu onayından itibaren 3 yıl, Yürürlüğe girmesi: KOSGEB onayı ile,

Destekleme: 1.ve 2. bölgeler için %50, 3. ve 4. bölgeler için %60 hibe,
Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman (TURSEFF) Programı Destekleri

TURSEFF, enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalar, ticari girişimciler ve özel konut sahiplerine yönelik kredi fırsatıdır. TURSEFF, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda finansal destek sağlamaktadır: Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş olup krediler ortak bankalar yoluyla dağıtılır. Borç alan tarafların, mali olarak uygun olması, ortak bankanın kredi kriterlerine uyması ve ortak bankanın kredi değerlendirme usullerine uygun olarak onay alması gerekir. TURSEFF altında finanse edilen projeler belirli performans kriterlerini karşılamalıdırlar. Endüstriyel ve ticari işlemlerde enerji verimliliği özelliklerine ilişkin projeler, %20’den fazla enerji tasarrufu sağlamalıdır. İnşaat sektöründe enerji verimliliğine ilişkin projeler %30’dan fazla tasarruf sağlamaktadır.

Türkiye Kalkınma Bankası Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim yatırımları ve enerji verimliliği sağlayan yatırımların mal, hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin finansmanıdır.

Kredi Miktarı: En fazla 50 milyon USD’dır.
Kredi Oranı: En fazla yatırım tutarının %75’i.
İstenilecek minimum öz kaynak oranı %15’tir.
Geri Ödeme Süresi: Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir

Uygulama: Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve “Enerji Verimliliği” tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)

Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan verimlilik artırıcı projelerdir (VAP). VAP’lar hibe olarak aşağıda belirtilen esaslara göre desteklenir:

Geri Ödeme Süresi: En fazla 5 Yıl ve Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) onayı ve EİE ile sözleşme.

Öncelik: Geri ödeme süresi kısa projeler

Projenin Uygulama Süresi: En fazla 2 yıl
Destekleme: Projesinde belirlenmiş bedeli en fazla 500.000 TL olan VAP’lar en fazla %20 oranında ve en fazla 100.000 TL hibe olarak.
Müracaat: Her yıl Ocak ayında, en fazla 2 VAP

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın