Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar Hk. Duyuru

2 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre kanun kapsamındaki tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması zorunludur.

Enerji Verimliliği Kanununa dayanılarak hazırlanan 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin bazı maddelerinde, 28.04.2017 tarih ve 30051 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklik yapılmıştır.

Enerji Kimlik Belgesi Değişiklikler

Söz konusu Yönetmeliğin “EKB belgesi vermeye yetkili kuruluşlar” başlıklı 26/A maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile; bazı şartları sağlayan gerçek veya tüzel hukuk kişilerinin mevcut binalara enerji kimlik belgesi vermek üzere yetkilendirilebilmesi için;

Mevcut binalar için; aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek veya tüzel hukuk kişileri de, bu şartların sağlandığının ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi üzerine Bakanlıkça EKB belgesi vermeye yetkilendirilir:

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip olmak.

b) EKB belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulundurmak.

c) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak.

ç) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olmak.” hükmü getirilmiştir.

EKB Yetkilendirme

Bu kapsamda mevcut binalar için enerji kimlik belgesi düzenleme yetkisi almak üzere Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel hukuk kişilerinin yetkilendirilmesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen “Tüm Bina Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Düzenleme Teklif Formu”na göre Bakanlıkça (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce) yapılacaktır.

Bu itibarla; mevcut binalar için EKB belgesi düzenleme yetkisi almak üzere müracaat eden gerçek veya tüzel hukuk kişilerinin yetkilendirilmesi için firmaların yukarıda sözü edilen yönetmelikte belirtilen şartları sağladığı İl Müdürlüğünce tespit edilerek Bakanlığa (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) bildirilecektir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın