Ekserji ve Optimizasyon

Bu çalışmada, ekserji kavramının tarihsel gelişimi, ekserji verim ve optimizasyon tanımlamaları sunulmuştur.

Genel optimizasyon sınıflandırmasının yapılmasının ardından amaç fonksiyonun yapısına, sınırlayıcılara ve karar değişkenlerine bağlı olarak yapılan optimizasyon sınıflandırmaları hajkkında bilgi verilmiştir.

Bunun yanı sıra, mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan optimizasyon prosedürünün aşamaları sunulmuştur. Genel optimumun bulunmasının önemi ve karşılaşılan zorluklardan bahsedilmiştir.

Ekserji tabanlı optimizasyonun önemini vurgulamak ve akış problemlerinin modellenmesinde ve optimizasyonunda kullanım avantajlarını göstermek amacıyla iki farklı vaka incelemesi tanıtılmıştır.

Makalenin Tamamı

2019-130
Exit mobile version