Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ESSİAD

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ESSİAD, soğutma sanayi sektörünün önde gelen işadamları tarafından 1990 yılında kurulmuştur. Derneğin ana hedefleri, sektörde faaliyet gösteren kişilerin ve kuruluşların haklarını korumak, mesleki gelişimlerini arttırmak, pazar iyileştirme planlarını desteklemek ve tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılmasını sağlamaktır.

ESSİAD’ın yürüttüğü başlıca projeler:

•Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi,
•EHİS LAB Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi,
•ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi Projesi,
•ESSİAD Okuldan İşe Projesi,
•Geleceğe Değer Katmak başlıklı Avrupa Birliği Projesi’dir.

ESSİAD

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında onaylanmıştır. UR-GE Projesi kapsamında ESSİAD işbirliği kuruluşu olarak ilk önce küme üyelerinin ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile saha analizi gerçekleştirmiştir. Saha analizinin sonuçlarına bağlı olarak düzenlenmekte olan eğitimler, danışmanlıklar, yurtdışı iş gezileri, ziyaretler, ön heyet organizasyonları ile küme üyelerinin ihracat ve rekabetçiliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Tebliğ sayesinde, aynı sektörde faaliyet göstermekte olan firmalar birlikte hareket ederek, ortak sorunlarına ortak çözümler üretmekte ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturmaktadır.

ESSİAD, sektördeki ilk işletme kümelenmesi olma özelliği ve Türkiye EHİS Sektörü’nün önemli çoğunluğunun yer aldığı bir bölgede bulunması sayesinde, üyelerinin ticari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla uluslararası alanda yenilikçilik ve kalite unsurlarını öne çıkartarak rekabet üstünlükleri tesis etmelerini sağlamaktadır. UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen teknik ve ticari eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile firmaların teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, yepyeni pazarlara nüfuz etmelerinin sağlanması ve ortak altyapının yönetilmesi amaçlanmaktadır.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), EHİS Sektörünü, İzmir’in Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kümelenme Potansiyeli en gelişmiş sektör olarak belirlemiştir. Buna paralel olarak yapılan saha analizi ve çalıştaylar ile EHİS sektörünün yol haritası ortaya çıkarılmış ve sektörün ulusal Akredite Test ve Analiz Laboratuvarına ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda ESSİAD tarafından hazırlanan Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. EHİS LAB Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı desteğinde Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Üniversitesi, İklimlendirme Sanayi ve İhracatçılar Birliği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün proje ortaklığı ile gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar’da fan-coil, klima santrali, soğuk oda cihazı, split klima, soğuk ve donuk vitrin, teşhir reyon ve dolapları test edilebilecek; kapasite, performans, elektriksel güvenlik ve akustik testlerin yanı sıra Yerinde Test ve Ölçüm Hizmetleri, Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri de verilecektir. Bunun yanı sıra Laboratuvar Yönetim Modeli ve Hizmet Doğrulama danışmanlıkları UR-GE kapsamında desteklenmiştir. Tüm iklimlendirme sektörü paydaşları tarafından desteklenen EHİS LAB, iklimlendirme sektöründe kapasite, performans, gürültü ve elektriksel güvenlik testlerini tek çatı altında gerçekleştiren TÜRKİYE’de İLK ve TEK dünyada ise sayılı akredite laboratuvarlardan birisi olacaktır.

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi Projesi ile sektörde farkındalık yaratmak üzere teknik ve kişisel eğitimler ile seminerler düzenlenmektedir.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi ile mesleki eğitim almış öğrencilerin sektör hakkında bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Küme üyeleri tarafından öğrencilere sektör hakkında bilgiler aktarılmakta, kariyer hedefleri tanımlanmakta ve ilgili kalifiye personel tarafından özgeçmiş hazırlama bilgileri verilmektedir. Fabrika ve teknik geziler bu projenin bir parçasıdır.

ESSİAD, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Geleceğe Değer Katmak başlıklı Avrupa Birliği projesinde, Associazione Tecnici Del Freddo (ATF / İtalyan Soğutma Derneği) ve LAMORO Kalkınma Ajansı ile birlikte proje ortakları arasında yer almaktadır. Proje kapsamında, İtalya Piedmont bölgesi ve EHİS kümesini temsil eden; ATF ve ESSİAD ile birlikte ilgili bölgelerin Kalkınma Ajansları; LAMORO ve İZKA işbirliği sayesinde, Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörünün her iki bölge için değer zinciri analizi yapılacaktır. Analiz sonucunda elde edilecek raporlar bölgesel gelişim planı içerecek ve bu plan sektör firmalarının rekabet gücünü artıracak politikalar üretilip hayata geçirilmesi için bir kaynak olacaktır. Sonuçların paylaşılması için tüm sektörel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kamu yetkilerinin katılımı ile “Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi:Geleceğin Birlikte Tasarlanması” konferansı gerçekleştirilecektir.

Bugün bünyesinde kayıtlı üyeleri ile sektörünün en güçlü kuruluşlarından olan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, hedeflerine ulaşmanın ve ulaştıkça kendine yeni hedefler belirlemenin haklı gururunu yaşamaktadır

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın