Doğalgaz Alımları Hakediş Süreci

Doğalgaz alımları hakedişi, sözleşmesi imzalanmış ve alımına başlanılan “Doğalgaz” alımları için yapılan tüketim miktarı karşılığında yükleniciye ödenecek tutarın hesaplanması sürecidir.

Doğalgaz alımları hakedişlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi fiyat farkı hesabı ve kullanılacak endekslerin belirlenmesidir.

Doğalgaz alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin detaylar 31.08.2013 tarihinde yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” da belirtilmiştir.

Doğalgaz alımı hakedişi

Doğalgaz alımları hakediş süreci ve hakediş sonucunda oluşturulacak raporlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Puantaj Girişi; Aylık tüketim miktarları puantaj cetveline detaylı yada toplam olarak girilir ve puantaj raporu oluşturulur.
  2. Metraj İcmali (Yeşil Defter) ; Hakediş miktarının kümülatif olarak gösterildiği kısımdır. Metraj icmalinde sözleşme kalemlerine ait “Toplam Hakediş Miktarı, Önceki Hakediş Miktarı ve Bu Hakediş Miktarı” bilgileri yer alır. Penceredeki veriler doğrultusunda “Metraj İcmali” raporu oluşturulur.
  3. Yapılan İşler Listesi; metraj icmalinden gelen miktarlar sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak “Toplam Hakediş Tutarı, Önceki Hakediş Tutarı ve Bu Hakediş Tutarı” hesaplanır. Penceredeki veriler doğrultusunda “Yapılan İşler Listesi” raporu oluşturulur.
  4. Fiyat Farkı Hesabı; metraj icmalinden gelen miktarlar ve TUİK tarafından yayınlanan “Gaz Üretim ve Dağıtım” endeksleri üzerinden fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda doğalgaz alımları fiyat farkı hesaplanır.  Penceredeki veriler doğrultusunda “Fiyat Farkı Hesap Tablosu” raporu oluşturulur.
  5. Hakediş Ön Kapağı; Sözleşme bilgileri yer alır ve varsa sözleşme artışları ile süre uzatımları gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “Mal Alım İşleri Hakediş Raporu” oluşturulur.
  6. Dizi Pusulası; hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir. Penceredeki veriler doğrultusunda “Dizi Pusulası” raporu oluşturulur.
  7. Hakediş İcmali; özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “Hakediş İcmali” raporu oluşturulur.
  8. Hakediş Arka Kapağı; Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir.  Penceredeki veriler doğrultusunda “Hakediş Raporu” oluşturulur.
  9. Hakediş Özeti; Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “Hakediş Özeti” raporu oluşturulur.

Kaynak:Hakedis.org

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın