Danfoss, Herkes için Sürdürülebilir Enerji (SEforALL)

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss, Herkes için Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) Forumu tarafından yayınlanan “Soğutma Beklentileri: Herkes için Sürdürülebilir Soğutma Temini” raporuna destek verdi.

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu’nda yayınlanan “Soğutma Beklentileri: Herkes için Sürdürülebilir Soğutma Temini” başlıklı raporun lansmanına destek oldu.

Herkes için Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) Forumu tarafından yayınlanan raporun sonuçları arasında, artan soğutma talebinin sürdürülebilir bir şekilde çözülmesinde sektörün önemli rolü, ısıtma ve soğutma konusunda daha bütüncül düşünmek ve en verimli teknolojiyi kullanmak, en hassas durumlar için yeni ve inovatif çözümler geliştirmek yer alıyor. Cooling for All Global Paneli üyelerinden Danfoss da, sahip olduğu teknoloji uzmanlığıyla raporun hazırlanmasına ayrıca katkıda bulundu.

Sektör sürdürülebilir soğutmaya hazır

Danfoss Soğutma Başkanı ve Cooling for All Global Paneli’nin sektör temsilcisi Jürgen Fischer’in temsil ettiği Soğutma Erişimi konulu Global Panel’den esinlenerek hazırlanan rapor artan riskleri ölçme ve küresel soğutma fırsatlarını değerlendirme alanında bir ilk. Jürgen Fischer, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, sektörün sürdürülebilir soğutmaya hazır olduğunu belirterek, “Enerji verimli ve düşük küresel ısınma potansiyeline sahip teknoloji hali hazırda mevcut olup dünya çapında kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle, dünya genelinde sürdürülebilir soğutmaya erişimin öneminin vurgulanmasına yardımcı olmaktan memnuniyet duymaktayız. Sürekli olarak inovasyona yapılan yatırımlar sayesinde, sınıfının en iyisi teknolojileri, bugünden itibaren dünyanın en büyük sorunlarından bazılarının çözülmesini sağlayabilir.” dedi.

Soğutmaya erişim lüks değil, vazgeçilmez bir ihtiyaçtır

Birleşmiş Milletler Herkes için Sürdürülebilir Enerji Genel Sekreterliği CEO’su ve Özel Temsilcisi Rachel Kyte ise dünyadaki soğutma sorununun çözülmesinde iş dünyasının rolünü vurgulayarak, “Sürekli artan sıcaklıklarla karşı karşıya kalan bir dünyada, soğutmaya erişim artık bir lüks değil, günlük yaşam için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Taze ürünler için soğuk tedarik zincirleri, hayat kurtaran aşıların güvenli bir şekilde saklanması, güvenli çalışma ve barınma koşulları sağlamak gibi birçok konuda sektörümüzün ve farklı sektör temsilcilerinin sürekli liderliğine ihtiyacımız var.” dedi.

Herkes için Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) ve Kigali Soğutma Verimliliği Programı (K-CEP) tarafından yayımlanan “Soğutma Beklentileri: Herkes için Sürdürülebilir Soğutma Temini” başlıklı yeni rapor, dünya çapında ekonomik ve sürdürülebilir soğutma çözümlerine erişimin nasıl artırılacağına ilişkin öneriler sunuyor.

Enerji verimliliğini hızlandırmayı ilke edinmiş, gıdaların tazeliğini korumak, ilaç ve aşıları güvenle saklamak gibi alanlarda verimli, sürdürülebilir soğuk zincirlerin dünya çapında benimsenmesini teşvik etmeyi odak noktasına alan Danfoss, mevcut en iyi teknolojilerin kullanımını sağlamak için minimum enerji performansı standartları gibi enerji verimliliği politikalarının ve çalışmalarının arttırılması adına aktif bir şekilde farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Exit mobile version