Çift Kademeli Absorbsiyonlu–Buhar Sıkıştırmalı Kaskad Soğutma Çevrimi

Buhar sıkıştırmalı çevrimlere alternatif olarak geliştirilen absorbsiyonlu soğutma çevrimleri düşük sıcaklıklara etkin soğutma yapamamaktadır. Absorbsiyonlu ve buhar sıkıştırmalı çevrimler kaskad çalıştırılacak şekilde birleştirildiğinde kompresörde tüketilen iş yaklaşık yarı yarıya azaltılabilmektedir fakat bunun yanı sıra düşük sıcaklıkta (80-150oC) ısı enerjisi kullanımı da gerektirmektedir.

Düşük sıcaklıkta ısı kaynağı olarak güneş enerjisi, jeotermal enerji ve endüstriyel tesislerin atık ısıları rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Çift kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde iki adet kaynatıcı(generatör) kullanımı ile soğutma gücü arttırılarak çevrimin soğutma tesir katsayısının (COP) iyileşmesi sağlanır.

Bu çalışmada absorbsiyonlu–buhar sıkıştırmalı kaskad çevriminin performansını iyileştirmek için absorbsiyonlu kısmının çift kademeli olarak çalıştırılması tasarlanmıştır.

Akışkan olarak absorbsiyonlu kısımda LiBr-H2O ve buhar sıkıştırmalı kısmında da NH3 ve R-134a soğutucu akışkan çiftlerinin kullanılacağı iki ayrı kaskad çevrimin termodinamik analizi ve tek kademeli absorbsiyonlu–buhar sıkıştırmalı kaskad çevrimi ile karşılaştırılması yapılmıştır.

Analiz sonuçlarına göre çift kademeli absorbsiyonlu-buhar sıkıştırmalı kaskad çevrimlerinin tek kademeli kaskad soğutma çevrimine göre % 33 daha az ısıl enerjiye ve tek kademeli buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre de % 57 daha az elektrik enerjisine ihtiyaç olduğu görülmüştür.

Makalenin Tamamı

2015-65
Exit mobile version