Buhar Kazan Daireleri Projelendirme Süreci

Bir buhar sistemi kazan dairesinin projelendirilmesine, gerekli donelerin belirlenmesi ve bir akım şeması çizilmesiyle başlanır. Kazan dairesi projelendirmesi için gerekli ana bilgiler aşağıda sıralanmıştır:

a. Gerekli buhar miktar ( kg/ h ). Buhar kapasitesi iyi belirlenmeli, gelecek için düşünülen buhar ihtiyaçları için büyük kazan seçmek yerine, ayrı bir kazan düşünmek ve sistemi ve yerleşimi buna göre planlamak daha doğrudur.

b. Kazan çalışma basıncı ( bar ). Kazan çalışma basıncı belirlenirken kullanım yerinde gerekli basınç, buhar hatlarındaki basınç kaybı ve bir emniyet payı göz önüne alınır. Çalışma basıncı gereksiz yere büyük seçilmemelidir. Eğer farklı basınçlarda buhara ihtiyaç varsa ve bu basınçlardaki buhar ihtiyacı önemli miktarlardaysa; farklı basınçta çalışan birden çok sayıda kazan kullanmakta yarar vardır.

c. Buhar cinsi: Buhar sistemlerinde genellikle doymuş kuru buhar kullanılır. Aksi halde buharın kuruluk derecesi veya kızgın buhar halinde, sıcaklık verilmelidir.

d. Kullanılacak yakıtın cinsi ve özellikleri.

e. Yakıt deposu büyüklüğü, kaç günlük ihtiyacı karşılayacağı ( a- Ana yakıt deposu b- Günlük depo c- Motorin deposu)

f. Kullanılacak besi suyunun özellikleri.

g. Geri döndürülen kondens miktarı.

h. Ekonomizör kullanılıp, kullanılmayacağı.

i. Buharın hangi amaçla, ne şekilde kullanılacağı.

j. Termik degazör istenip istenmediği.

Bu bilgilerin ışığı altında buhar merkezi boyutlandırılabilir.

Fuel – oil sistemlerinde yakıt hattında, ısıtıcılı ana yakıt deposu, ısıtıcılı günlük depo, motorin deposu, dolum pompası, yakıt transfer pompası, hat ısıtıcısı ( FPI istasyonu ), brülör, yakma havası vantilatörü ve baca bulunur. Su – buhar hattında ise, besi suyu deposu, hidrofor, dozajlama tankı, dozaj pompası, kum filtre, su yumuşatma cihazı, degazör, degazör pompası, kondens tankı, kazan besi pompaları, eşanjörler, flaş buhar tankları ve buhar kolektörü bulunur. Her iki hattın kesim noktasında ise buhar kazanı ve ekonomizör vardır. Doğal gaz yakan sistemlerde ise, yakıt hattında sadece gaz emniyet kontrol elemanları, brülör, hava vantilatörü ve baca bulunacaktır.

Exit mobile version