Buffer Tank Nedir?

Buffer tank, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulamalarında verimliliği arttırmak ve birden fazla ısı kaynağını tek bir sistemde toplamak için kullanılan içleri su dolu haznedir.

Yenilenebilir enerji sistemleri arasında bulunan ısı pompalarının montajında da buffer tank kullanılması tavsiye edilir.

Isı pompası, buffer tankın bir tarafına; radyatör veya yerden ısıtma gibi evin ısıtma sistemi buffer tankın diğer tarafına bağlanır. Isı pompası tarafından içerisindeki su istenilen dereceye ısıtıldığında, buffer tank bir pil gibi enerjiyi (sıcak su) depolar ve gerektiği zaman sisteme sağlar. Buffer tanklarda yüksek izolasyon kullanıldığı için enerji kaybı minimum seviyededir.

Buffer Tank kullanmanın avantajları:

On/Off çalışan ısı pompalarında kompresörün dur-kalkları arasındaki süreyi uzatmak ısı pompasının ömrü ve verimi için çok önemlidir. Oda termostatı, ısı pompasının bir saat içerisinde birden fazla kez devreye girmesine neden olabilir. Bu hem ısı pompasının verimini düşürür hem de ömrünü kısaltır. Buffer tank kullanımında enerji depolanacağı için bunların önüne geçilir.

İçerisindeki su tamamen ısıtılmış bir buffer tank, sistemde ani ihtiyaç doğrultusunda kullanılabilecek sıcak su olduğu anlamına gelir. Bu sayede herhangi bir ısı kaynağının suyu ısıtmasını beklemek gerekmez. Radyatörler yüksek sıcaklık ile ısıtmaya hemen başlayabilir.

Buffer tanklar oldukça esnektir. Sisteme bağlı ısı pompasını desteklemek için farklı bir ısı kaynağı buffer tanka bağlanabilir.

Buffer tanklar sayesinde ısı pompası ile evin ısıtma devresi birbirinden ayrılır ve sistemdeki mevcut hataları bulmak kolaylaşır. Ayrıca ısı pompası, evin ısıtma sistemindeki direnç veya tıkanma gibi olaylardan etkilenmez.

Inverter ısı pompalarında da On/Off ısı pompalarında kullanılandan daha küçük de olsa buffer tank kullanılması önerilir. Buffer tank kullanılmayan montajlarda denge tankı kullanılması önerilir.

Isı pompaları sağlıklı çalışabilmeleri için ısıtma sisteminde minimum bir su debisi gerektirirler. Aynı zamanda ısı pompaları birim zamanda minimum değerde enerji üretip bu enerjiyi transfer etmeleri gerekir.

Büyük bir evi ısıtmak için seçilmiş bir ısı pompası, geceleri sadece bir odayı ısıtmak için kullanılırsa ürettiği enerjinin büyük bir kısmını sadece bir oda ısıttığı için ortama transfer edemeyecektir. Yeterli derecede ısı transferi gerçekleşse bile oda içerisindeki termostat ısıtma sistemini kapatacak ve ısı pompası ürettiği ısıyı aktaramadığı için çalışmayı durduracaktır. Durup tekrar çalışma döngüsü 7 dakikada birden daha sık oluşmaya başladığında sistemi büyük yük altına sokar ve ısı pompasının ömrünü azaltmaya başlar. Bu nedenle ısı pompası sistemi tasarlanırken en az 20 dakikalık bir döngü göz önüne alınmalıdır. Buradaki temel sorun ısıtmanın tekrar başlamasındaki 20 dakikalık gecikme, ortam sıcaklığında da hissedilebilir bir düşüşe ve buna bağlı olarak konfor kaybına neden olabilir. Bu nedenle buffer tanklar ısı pompalarının durup tekrar çalışmaları aralarında geçen süreyi uzatmak için enerji deposu olarak kullanılırlar.

Yapılacak projede buffer tank kullanımının gerekli olup olmadığı kullanılan ısı sistemine (radyatör, yerden ısıtma vb.), ısı pompasının büyüklüğüne ve sistemin tam konfigürasyonuna bağlıdır. Midori inverter ısı pompaları buffer tanksız çalışabilmeleri için gerekli kontrol mekanizmalarına sahiptir fakat yeterli alan bulunduğunda sistem tasarımında buffer tank kullanımı kesinlikle önerilir.

Hava kaynaklı ısı pompalarında buffer tank ihtiyacı diğer ısı pompalarına göre daha yüksektir. Hava kaynaklı ısı pompalarının dış ortamdaki hava ile ısıtma/soğutma döngüsündeki soğutucu akışkan arasındaki ısı transferini sağlayan eşanjörleri bulunur. Bu eşanjör içerisindeki sıcaklık, hava sıcaklığının çok altında seyir eder ve eşanjör üzerinde buzlanmaya neden olur. Buzları çözmek için hava kaynaklı ısı pompaları ters çevrimde (soğutma) çalışır ve defrost yapar. Sistemde buffer tank varsa defrost sırasında gereken enerji evden çalınmaz ve buffer tank içerisinden kullanılır.

Exit mobile version