BOTAŞ, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27.08.1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezine taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye istinaden 15.08.1974 tarihinde kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun 08.02.1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır. BOTAŞ, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş, anonim şirket statüsünde bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan BOTAŞ, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerine de başlamıştır.

Sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan BOTAŞ, boru hatları ile petrol taşımacılığının yanı sıra doğal gaz taşımacılığı, dağıtımı, ithalatı, depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı alanlarında faaliyet göstermektedir.

Bu çerçevede, BOTAŞ tarafında gerçekleştirilen ve ülkemiz petrol, doğal gaz ve LNG sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayan faaliyetlerimize yönelik tarihsel süreci gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

1974 Kuruluş
1977 Irak-Türkiye I. HPBH işletmeye açıldı.
1984 Batman-Dörtyol HPBH 2929 Sayılı Kanun gereği Şirketimize devredildi.
1986 Ceyhan-Kırıkkale HPBH işletmeye açıldı.
1987 Rusya’dan Türkiye’ye ilk doğal gaz ithalatı gerçekleştirildi.
Irak-Türkiye II. HPBH işletmeye alındı.
1988 Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü faaliyete geçti.
Doğal gaz Ankara’da konut ve ticari sektörde kullanılmaya başlandı.
1994 Marmara Ereğlisi LNG terminali tamamlanarak işletmeye alındı.
Cezayir’den LNG ithalatına başlandı.
1996 BOTAS International Limited (BIL) Şirketi kuruldu.
1997 BOTAŞ, TURUSGAZ Şirketine % 35 hisse ile ortak oldu.
1999 TPAO ile doğal gaz depolama ve yeniden üretim hizmetleri anlaşması imzalandı.
Nijerya’dan LNG ithalatına başlandı.
2001 İran’dan ilk gaz alımı gerçekleştirildi.
Kayseri İşletme, Bursa, İzmir, Erzurum, Konya, Çarşamba ve Kırklareli Şube Müdürlükleri faaliyete geçti.
2002 İstanbul İşletme Müdürlüğü faaliyete geçti.
2003 Mavi Akım doğal gaz boru hattından gaz alınmaya başlandı.
2005 Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü faaliyete geçti.
2006 Ceyhan’da BTC ham petrol ana ihraç boru hattından ilk petrol yüklendi.
2007 Türkiye’den Yunanistan’a ilk doğal gaz ihracatı yapıldı.
Azerbaycan’dan doğal gaz alımına başlandı.
İlk kontrat devri anlaşması BOTAŞ, Gazprom ve Shell Enerji arasında imzalandı.
2011 Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi yapım işi sözleşmesi imzalandı.
2012 BOTAŞ TPAO ve SOCAR arasında TANAP Projesi Ortaklık Anlaşması imzalandı.
2013 Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi (TPIC) Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAŞ’a devredildi.
Erzincan ve Mucur Kompresör İstasyonları’nın yapım çalışmaları tamamlanmıştır.
2015 Eskişehir Kompresör İstasyonunun inşaatı yapım çalışmaları tamamlanmıştır. TANAP Doğalgaz İletim Anonim Şirketine %30 oranında ortak olunmuştur. Kompresör istasyonlarının sayısı 9’a, doğal gaz arzı sağlanan il sayısı 77’e, doğal gaz boru hatlarının uzunluğu 12.964 km’ ye ulaştı.
Exit mobile version