Bir Split Klima İç Ünitesinin İncelenmesi

Bu çalışmada hızlı prototip cihazı kullanılarak oluşturulan bir split klima iç ünitesi prototipinin iç kısmı, Endoskopik Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ) yöntemi ile incelenmiştir.

Tam boy prototipin üflemede yarattığı dış akış ise Stereo PGHÖ yöntemi ile incelenmiştir.

Klimanın bu farklı bölgelerinden elde edilen akış yapılarının beraberce değerlendirilmesi sayesinde, split klima iç ünitesinin bütün akış karakteristiği elde edilmiştir.

Bu akış karakteristiğinin incelenmesi ile akışta oluşan enerji kayıpları giderilebilmekte ve daha yüksek başarımlı klimalar tasarlanabilmektedir. Ayrıca elde edilen bilgi, sayısal çalışmaların doğrulanmasında ve geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

Makalenin Tamamı

2015-75
Exit mobile version