Bir Isı Geri Kazanım Cihazının Performans Karakteristikleri

Bu çalışmada, döşeme tipi, yüksek verimli, özgül fan gücü düşük, mevcut mimari standardlar ile uyumlu bir ısı geri kazanımlı havalandırma cihazının geliştirilmesi kapsamında tamamlanmış olan deneysel ve sayısal çalışmalar sunulmaktadır.

Isı geri kazanım cihazının TS EN 308 standardına uygun olarak gerçekleştirilen performans testlerinden elde edilen bulgular, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) simülasyonlarının doğrulanmasında kullanılmıştır. HAD simülasyonları; daimi, üç boyutlu, sıkıştırılamaz, ısı transferi içeren, türbülanslı akış kabulleri altında, sonlu hacimler yöntemi temelli ANSYS Fluent yazılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Cihaz içinde yer alan iki adet plug-fan için, çoklu referans düzlemleri yöntemi kullanılmıştır. Ters ve çapraz akışlı eşanjörlerden ibaret eşanjör grubundaki kanal sayıları gerçeğe uygun olarak modellenmiş ve ısı transferi hesaplanmıştır.

Yapılan simülasyonlarda cihazın soğuk ve sıcak hava tarafları bir arada modellenmiş olup, basınç ve hız alanlarının yanında, yoğunluk ve sıcaklık alanları da türetilmiştir.

Yaklaşık 62 milyon hücreli akış bölgesi için hesaplanmış olan eşanjör basınç düşümü ve eşanjörden çıkan soğuk akışkan sıcaklığı için yüzde bağıl hata değerleri, sırasıyla, %9,4 ve %5,12 olarak bulunmuştur.Yöntemin, paralel işlemcili iş istasyonların kullanımı yardımıyla, tasarımda önemli bir araç olarak kullanılabileceği ortaya konmuştur.

Makalenin Tamamı

2015-24

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın