Binalarda Enerji Performans Direktifi İle Enerji Performans Yönetmeliği

Dünya enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde, bina sektörü nihai enerji tüketiminde %37 ile en fazla paya sahip sektör olarak yer almaktadır. Avrupa Birliği’nde binalar sektörünün payı %40’dır ve enerjide %22 tasarruf potansiyeli belirlenmiştir.

AB’nin yürüttüğü binalarda enerji verimliği politikasına bakıldığında 3 ana neden görülmektedir; enerji arzının güvenli hale getirilmesi, çevre ve iklim değişikliği ile arzın sınırlı olması. Özellikle 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizinden sonra enerji verimliliğine daha çok önem verilmiştir.

Bu doğrultuda; Avrupa Birliği binalarda enerji tüketiminin ölçülmesi ve bilinçli yönetilmesi hedefi ile 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı Direktifini 4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe koydu. Direktif 19 Mayıs 2010 tarih ve 2010/31/EU sayı ile yeniden şekillendirilmiştir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na dayanılarak ve 2002/91/EC sayılı Binaların Enerji Performansı Direktifi baz alınarak hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği 05.12.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu bildiride; Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile 05.12.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.

Bu yayında Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, binalarda enerji verimliliği için zorunlu tutulan önlemler, enerji performans değerlendirmesine ilişkin ele alınan standartlar, denetim ve değerlendirme mekanizmaları açısından karşılaştırılmıştır. Yönetmelikte alınması gereken ilave önlemler değerlendirilmiştir.

Makalenin Tamamı

2015-86

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın