Bina Kabuğundaki Opak ve Saydam Bileşenlerin Enerji Tüketimine Etkisi

Çalışmaya göre; TS 825’te opak ve saydam bileşenler ile oluşturulan bina kabuğu için tavsiye edilen ısı transfer katsayısının;

– bina tipolojisine farklılaştırılmalıdır. (Eğitim, sağlık, otel, ofis)
– Mevcut bina enerji yüklerinin TS 825’te tavsiye edilen U değerleri ile hesaplanması tasarımda sistemlerin kapasitelerinin yükselmesine sebep olmaktadır.
– ısıtma ve soğutma yükleri, aydınlatma, havalandırma yüklerinin birbirleriyle dinamik ilişkileri göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır.
– Yapı malzemelerinin ve yalıtım malzemelerinin ısı transfer katsayısı değeri iklim bölgesinin nem ve yalıtım değerlerine göre tanımlanmalıdır. Teorik hesaplama sonuçları gerçek duruma yaklaştırılabilir.

Çalışmada; bina tabanı ve dış duvar içinvtavsiye edilen “U” değeri ve alternatif “U” değerlerinin, enerji tüketimindeki değişkenliğinin analizi, yazılım koşturulmuştur. toprak yüzey sıcaklığının 140C olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca saydam yüzey alanı ve enerji tüketimi etkisi incelenmiştir. Çalışmada, yönetmelikte tanımlanan enerji performans sertifikasının sınıfının belirlenmesinde referans bina yerine metrekare başına yıllık enerji tüketimini (kWh/m2yıl) kullanılmalıdır.

CO2 salımlarının konsantrasyonu yüksek olması, sürdürülebilir kalkınma açısından kabul edilemez. Proje tasarımcıları projelerini simulasyon programları ile farklı metriklerde; örneğin hastane ve otel için (kWh/yatak-yıl), ofis (kwh/m3yıl), eğitim (kWh/kişi-yıl) metriklere göre analiz etmelidir. Simulasyon sonuçları aktif mekanik sistemlerin sadece birlikte çalışmasını değil, ayrıca bina kabuğuyla ilişkisini de gösterecektir.

Makalenin Tamamı

2017-039

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın