BEP-HY ve BEP-TR Hesaplama Yöntemleri

BEP Hesaplama Yöntemi, BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m2 başına düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salımının nasıl hesaplanacağının yol haritasıdır. Bu hesaplama yöntemi ilgili AB standartları ile gerekli görülen durumlarda ASHRAE ve Türk standartlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. BEP-HY sonuçlarına göre binanın enerji performansı ve emisyon sınıfı belirlenecektir. Hesaplama yöntemi, konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret merkezleri gibi farklı bina tiplerinde, mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek için kullanılır. Mevcut binalar için binalarda enerji verimliliği uygulandığı ve uygulanmadığı durumlardaki farkı görebilmek ve standart performans seviyelerini belirlemek için hesaplamalar yapılır. Yeni yapılacak binalar için de çeşitli tasarım alternatiflerinin enerji performansları karşılaştırılır. BEP-HY aynı zamanda farklı bina türlerini temsil edecek nitelikteki tipik binaların enerji kullanımlarının hesaplanarak bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte gelecekteki enerji ihtiyacı konusunda öngörülerde bulunulabilir ve ulusal veri tabanı geliştirilir.

BEP-HY sırasında yapılan hesaplamalar:

• Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarı
• Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketimi
• Havalandırma enerjisi tüketimi
• Binalarda gün ışığından yararlanılmayan süre ve gün ışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimi,
• Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketimi

Hesaplama yöntemi, “basit saatlik dinamik yöntem”dir. Basit saatlik dinamik yöntem, binanın ısıtma-soğutma için gereken net enerji ihtiyacını ve bu ihtiyacın karşılanacağı sistemlerin tüketimini saatlik olarak hesaplar. Hesaplama sonucunda, binanın yıllık ısıtma, soğutma, sıcak su, aydınlatma, havalandırma tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir. Bu tüketim değerlerine bağlı olarak CO2 salımı hesaplanır.

Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salımı, daha önceden belirlenen referans binanın değerleriyle karşılaştırılır.

Sınıflandırma nasıl yapılır?

• Bina için yapılan hesaplamanın aynısı, hayali referans bina için de yapılır
• Hesaplamaların sonuçları karşılaştırılarak, gerçek binanın enerji performansı referans binanınkine oranlanır.
• Elde edilen orana göre, binanın enerji sınıfı belirlenir. İşlem sonucunda bina için enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olur.

Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi aşamalarını aşağıda yer alan pdf den inceleyebilirsiniz.

Link: Resmi Gazete BEP-TR Yöntemi

BEP-TR Yöntemi

BEP-TR, ulusal hesaplama yönteminin internet tabanlı yazılımıdır. BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m2 başına düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salımını hesaplar. BEP-TR’ye girilen bilgiler Bakanlık kontrolünde olan merkezi veritabanında depolanır. Böylece Türkiye’de binalar ile ilgili ayrıntılı bir takip sistemi ve veritabanı oluşturulmaktadır.

BEP-TR yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Sistemin kayıtlı kullanıcıları, Bakanlık, yerel yönetimler, akredite olmuş Serbest Mühendis Müşavirler veya Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarıdır. Bakanlık, sistemdeki bütün kullanıcıları ve işlemleri tanımlar, kontrol eder, denetler, istediği zaman istediği yere müdahale edebilir. Yerel yönetimler, yeni projelere ait EKB’leri kontrol eder ve onaylarlar. Firmalar, kendi çalışanlarını ve firmaları bünyesinde yürütülen projeleri takip ve kontrol ederler. EKB uzmanları, binalara enerji kimlik belgesi düzenlemek için yazılımın hesaplama bölümünü kullanırlar.

BEP-TR Nasıl Kullanılır:

Bakanlık, eğitimi tamamlamış ve sınavdan başarılı şekilde geçerek akredite olmuş EKB uzmanlarına, kişiye özgü kullanıcı adı ve şifre verir. Uzmanlar, şifreleriyle giriş yaptıkları yazılımın internet sitesinde, binaya ait bilgilerin girişini yapar. Girilen bilgiler tamamlandığında, dosya merkezi veritabanına gönderilir. Hesaplama, merkezi sistemde yapılır. Hesaplama sonucu üretilen sertifika, e-mail ile EKB Uzmanına gönderilir Aşağıda akış şeması gösterilmektedir.

Exit mobile version