Balçova – Narlıdere Jeotermal Kaynaklı Bölgesel Isıtma İşletmesi

Bu çalışmada, Balçova – Narlıdere jeotermal sahasından yararlanılarak yürütülen Bölgesel Isıtma Uygulaması hakkında kısa bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Bilindiği üzere, jeotermal enerjinin ağırlıklı kullanıldığı başlıca alanlardan birisi bölgesel ısıtma uygulamalarıdır. Balçova – Narlıdere Bölgesel Isıtma İşletmesi ülkemizin faaliyet gösteren en büyük işletmesidir.

Bölgede 37.476 KE (1 Konut Eşdeğeri(KE) 100m²’lik kapalı alan) ısıtma yapılmaktadır. Aynı zamanda 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliklerinin büyük ölçüde uygulandığı bir işletmedir.

“Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında “Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi ve Bölgesel Isı Dağıtım ve Satış Şirketi” olarak yetkilendirilmiş ilk kamu şirketidir. Gerek jeotermal saha işletmesi ve gerekse de bölgesel ısıtma sistemi işletmesi alanında örnek alınan bir kurumsal yapı haline gelmiştir.

Bu çerçevede; ücretlendirme sistemi ve politikası, hizmet alanları gibi konular belirtilmiş, sistemin genel işleyişi, kapasitesi, tarihsel gelişimi ve sistemin iyileştirme ve yenilenmesine yönelik çalışmalar ve özellikle verimlilik konusundaki faaliyetlere değinilmiştir.

Makalenin Tamamı

2019-018JEO
Exit mobile version