Ameliyathane İklimlendirme Sistemlerinde Hava Giriş Sıcaklığı

Ameliyathane iklimlendirme sistemlerinde, uygun bir hava dağılımı için hava giriş sıcaklığının oda sıcaklığından birkaç derece düşük olması istenir. Bu sayede hava kendi yoğunluğu ile zemine kadar bir perde oluşturur ameliyat bölgesindeki partikül sayısı düşük seviyelerde kalır.

Bu çalışmada, Laminer Akış Ünitesi (LAF) bulunan bir ameliyathanede farklı oda sıcaklıklarında, hava giriş sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava dağılımı incelenmiştir.

LAF ünitesi altında belli bir hat üzerinden zemine kadar belirli aralıklarla hava hızı ölçümleri alınmış ve odanın hesaplamalı akışkanlar dinamiği programı ile analizi yapılarak hava dağılımı incelenmiştir.

Alınan ölçümlerle analiz sonuçlarının birbirine yakın çıktığı görülmüştür. Analiz sonuçlarındaki hava dağılımına bakıldığında giren hava sıcaklığı ile oda sıcaklığı arasındaki farkın LAF ünitesi altındaki bölgede hava hızını etkilediği açıkça görülmektedir.

Makalenin Tamamı

2019-90
Exit mobile version