Alter Mühendislik Projesi ve Ruhsatı Olmayan Jeneratör Grup Sahiplerini Uyarıyor..!!!

Alter Mühendislik ruhsatsız jeneratör kullanan firmalara kullandıkları jeneratörlerin ruhsatlandırılarak kayıt altına alınması gerekliliği uyarılarında bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alter Mühendislik kurucu ortağı İdris Balığıkurdu şunları söyledi;

Bilindiği üzere Enerji Bakanlığı’ nın 02.09.1988 tarih ve 19917 sayılı “Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği” esasları çerçevesinde tüm jeneratörlerin ruhsatlandırılması ve kayıt altına alınması gerekmektedir.

Ruhsat alma yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen firmaların jeneratörleri mühürlenebileceği gibi, elektrik aboneliklerinin de iptali söz konusu olabilir.
Aynı yönetmeliğin 22. maddesinde ise şunlar belirtilmektedir;

İşletme izni bulunmayan jeneratör tesislerine ilişkin olarak ‘Bakanlıktan izin alınmadan kurulan ya da izinleri geçersiz sayılan elektrik enerjisi üretim ve iletim tesislerinin işletilmesi yasaktır. Bakanlık yetkililerince tespit edilmesi durumunda tesisler bakanlığın görevlendireceği elemanlar veya yetkili kimseler tarafından mühürlenerek çalışmaları önlenir. Bakanlık gerekli görürse bu tesislerin sistemden beslenmesini önleyecek önlemler de alabilir.

Bu işlemler bakanlığın yazılı isteği üzerine mülki idare amirlerince görevlendirilecek elemanlar tarafından yerine getirilerek, bakanlığa bilgi verilir‘ denmektedir.

Bu madde göz önüne alınarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektrik enerjisi ihtiyaçlarının bir bölümünü ya da tamamını karşılamak için kurulmuş olan elektrik üretim tesislerinin (Jeneratör vb.) Enerji Bakanlığı’ndan izin alması gerekmektedir.

Aksi taktirde bakanlığın görevlendireceği elemanlar ve yetkili kimseler tarafından bu tesisler mühürlenerek çalışmaları önlenebilecektir.

Alter

İdris Balığıkurdu şöyle devam etti;

İşletmelerin böyle durumlar ile karşılaşmamaları için kullanmakta oldukları veya işletmelerine yeni almaya düşündükleri jeneratörleri için ruhsat alınarak kayıt altına alınmaları gerekmektedir.

Bu firmalar için hem kanuni bir zorunluluktur hem de jeneratörlerin işletmelerde can ve mal kaybına yol açmaması için mutlaka yapılması gereken bir işlemdir.

Bu sayede jeneratör var olan işletmelerde kullanılan jeneratörler yeniden kontrolden geçecek ve eksiklikler varsa tamamlanacak, yok eğer işletmeye jeneratör yeni tesis edilecekse en uygun şekilde tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde tesis edilecek.

Bu işlemler sırasıyla şöyle yapılmaktadır;

Öncelikle kurulu jeneratör tesisin ön incelemesi sonrasında eksiklikler tespit edilmekte ve tamamlanması sağlanmaktadır.

Enerji Bakanlığı nezdinde onaylatılacak olan jeneratör projesi hazırlanmaktadır.

Sonrasında kabul yapılarak onaylı “Geçici Kabul Tutanakları” (Jeneratör Ruhsatı) işletmelere verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın