Alaturka ve Alafranga Tuvalet Taşı Montajı

Tuvalet taşı montajı ve klozet montajı işlemleri detaylı bir şekilde açıklanmış olup montaj aşamaları gösterilmiştir.

Tuvalet Taşı Montajı

Alaturka hela taşının sifonu açıkta veya gizli olarak iki şekilde döşenir. Ağızları buna göre bırakılır. Koku ve gazların binaya sızmaması için hela taşlarında lastik contalı standart sifonlar (S) kullanılır. Sifonu açıkta monte edilen hela taşlarında kendinden contalı adaptör takılmalıdır.


Standart hela taşı sifonu (S)

Sifonu gizli monte edilen hela taşı montajında, sifonun döşemeye oturma yeri tespit edilmelidir. Sifonu açıkta bırakılan montajda ise sifon döşeme altında askıya alınıp sabitlenmelidir. Sabitleme bağlama teli ile iki katlı saç örgü yapılarak terazisinde olmalıdır. Sifon ekseninin bitmiş duvardan açıklığı hela taşına göre değişebilir, 265 – 350 mm arası uygundur. Önemli olan bitmiş duvarla hela taşı arasının 100 mm olmasıdır. Sifonun etrafı harçla sabitlendikten sonra ağzı kapatılarak etrafı ince ve kuru kumla doldurulup sıkıştırılır.


Alaturka hela taşı ağzının sabitlenmesi


Alaturka hela taşı montajı (Tuvalet Taşı Montajı)

Alafranga Tuvalet Taşı Montajı

Alafranga hela taşlarının atık su ağız ölçüleri tiplerine ve firmalara göre değişir. Yapıda hangi tip alafranga hela taşı kullanılacaksa ölçümlendirme ona göre yapılır. Alafranga hela taşları atık suyun çıkışına göre alttan çıkışlı ve arkadan çıkışlı olmak üzere iki tipte üretilmektedirler. Ayrıca duvar düzlemine bitişik ve duvara asılan hela taşları da vardır.


Adaptör (Kada)

Alafranga hela taşlarının çıkış ağzı Ø80 mm’dir. Bağlanacağı atık su borusu ise Ø100 mm’dir. Burada atık su bağlantılarında adaptör kullanılır. Adaptör çap uygunluğu sağladığı gibi montaj mesafesi ayarı ve kalın contasıyla sızdırmazlık da sağlar. Piyasada kada olarak da bilinen adaptör eksantrik ve konsantrik olarak iki tipte üretilir.

Alttan Çıkışlı Alafranga Hela Taşlarında Atık Su Ağızları

Alttan çıkışlı alafranga hela taşı tanım olarak gizli çıkışlı, düşey eksenli ve ağzı döşemenin üzerinde kalan hela taşıdır. Bu hela taşlarının atık su tesisatı genellikle asma tavan ile döşeme arasında veya döşeme altında bulunur. Atık su ağzı döşemeye sıfır bırakılır ve sonradan takılan kadanın yüksekliği 50 mm olur. Alafranga hela taşlarının bağlandığı atık su boruları ve havalandırma boruları çapı 100 mm olmalıdır. Hela taşının bağlandığı noktanın atık su kolonuna uzaklığı, elden geldiğince kısa tutulmalıdır. Atık su ağzının merkezinin duvardan uzaklığı 200 mm olmalıdır.

Arkadan Çıkışlı Alafranga Hela Taşlarında Atık Su Ağızları

Arkadan çıkışlı alafranga hela taşları, tanım olarak açık çıkışlı ve yatay eksenli seramik sağlık gerecidir. Alafranga hela taşının atık su ağzının bırakılmasında da atık su tesisatının durumuna göre iki yöntem uygulanır. Bunlar döşemeye dik veya döşemeye paralel ağız bırakma yöntemleridir.

Döşemeye Dik Ağız Bırakma

Alafranga hela taşı bu yöntemde 90° lik, ağzı lastik contalı dirsek bağlantısı ile ―Alttan çıkışlı alafranga hela taşı ― hâline dönüşür. Atık su borusu kat döşemesinin altından veya düşük döşemenin içinden geçer. Atık su çıkış ağzı ekseninin bitmiş duvara uzaklığı, seçilen ürüne göre değişir.

Döşemeye Paralel Ağız Bırakma

Yapının atık su kolonu, tesisat bacası veya aydınlıkta yer almaktadır. Bu sistemde, alafranga hela taşı atık su tesisatına bağlanacağı atık su çıkış ağzı ekseni, bitmiş döşemeden 170 mm üstte olacak şekilde bırakılır. Bırakılan atık su çıkış ağzı alafranga hela taşının bina atık su kolonu ile bağlantısının yapılmasında kullanılır.

Duvar Düzlemine Bitişik Alafranga Hela Taşlarında Atık Su Ağızları

Duvar düzlemine bitişik alafranga hela taşlarının atık su çıkışları arkadan ya da alttan çıkışlıdırlar. Duvara sıfır montaj edildikleri için tesisatın gizlenmesi, mekan içinde ölü nokta bırakmaması, temizliğinin kolay olması gibi sorunları çözümlenmiş çağdaş bir üründür. Duvar düzlemine bitişik alafranga hela taşlarının ağzı iki şekilde bırakılır.

Döşemeye Dik Ağız Bırakma

Bu bağlantı şeklinde firmaların özel ürettikleri dirseğin gireceği atık su çıkış ekseninin bitmiş duvardan uzaklığı 250 mm olmalıdır. Atık su ağzı bitmiş döşemeye sıfır bırakılmalıdır.

Döşemeye Paralel Ağız Bırakma

Ağzı lastik contalı özel düz boru ile yapılan arkadan çıkışlı bağlantıdır. Yapının atık su tesisatının tesisat bacası veya aydınlıkta yer aldığı durumlarda ideal çözümdür. Bu bağlantıda dikkat edilmesi gereken, düz borunun bağlanacağı atık su çıkış ekseninin bitmiş döşemeden 170 mm yukarıda bırakılmasıdır. Ayrıca atık su borusu mufu bitmiş duvara sıfır bırakılmalıdır.

Kaynak: Atık Su Tesisatı, Tuvalet Taşı Montajı, Megep

Exit mobile version