Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 1200 MWe’lık dört üniteden oluşacak ve 4800 MWe’lık kurulu gücü ile tek başına Türkiye’nin elektrik üretiminin yaklaşık %6’sını karşılayabilecektir.

Projenin Tarihçesi

13.01.2010 Rusya Federasyonu Hükümeti Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Türkiye’de NGS tesisine dair işbirliği ortak bildirisini imzalamaları ve ikili görüşmelerin başlanması.
12.05.2010Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması’nın imzalanması.
21.07.2010Türkiye’de Hükümetlerarası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi (21.07.2010 tarihli Kanun 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir).
12.11.2010Rusya Hükümeti proje katılımcılarını tespit etti.
03.12.2010Rusya Federasyonu’nda Hükümetlerarası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un yürürlüğe girmesi (322-FZ sayılı ve 29.11.2010 tarihli Federal Kanun).
13.12.2010Türkiye Cumhuriyetinde  ‘AKKUYU’ NGS  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tescil edilmiştir.
26.05.2011Akkuyu NGS sahasında  tam kapsamlı ı mühendislik araştırmalarına başlanmıştır.
2011
Yılından
İtibaren
Akkuyu NGS inşaatı ve işletmesi için Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş’ye arazinin tahsis edilmesi.
Mart 2012Büyükeceli’de Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili bilgilendirme merkezinin açılması.
Mart 2012Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akkuyu NGS’nin kurulması planlanan bölgede ÇED ile ilgili halkın katılımı toplantısının yapılması
Haziran 2012Akkuyu NGS Yer Lisansı’na temel teşkil eden güncellenmiş yer raporunun TAEK’e sunulması.
Ağustos 2012Novovoronej NGS-2’nin TAEK tarafından, Akkuyu NGS için referans santral olarak kabul edilmesi.
Kasım 2012Akkuyu NGS için mevzuat veri tabanının TAEK tarafından kabul edilmesi.
25.12.2012Mersin’de Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili bilgilendirme merkezinin açılması.
1.12.2014Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Akkuyu NGS inşaat projesi ile ilgili “Çevre Etki Değerlendirme” Raporuna yönelik olumlu karar alınması.
14.04.2015Akkuyu NGS İnşaat Projesi Deniz Hidroteknik Yapılarının TEmel Atma Töreni’nin yapılması.
25.06.2015Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından,  Akkuyu Nükleer AŞ’ye 36 aylığına ön lisans verilmesi.
TÜRKİYE’NİN NÜKLEER SEKTÖRDEKİ FAALİYETLERİ
1955ABD ile ‘Sulh için Atom’ Anlaşması’nın imzalanması.
1956Nükleer faaliyetleri yürütecek bir kurumun oluşturulması.
1965Nükleer güç santralinin inşaatı ile ilgili ilk fizibilite çalışmalarının başlatılması.
1972Nükleer Santraller Daire Başkanlığı’nın kurulması.
1974–1975İlk nükleer santral yerinin seçim çalışmaları.
1976Akdeniz kıyısındaki ‘Akkuyu’ Sahası’nın nükleer santral yeri olarak uygun görülmesi ve lisanslanması.
1981Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak tüm nükleer tesislerde UAEA denetiminin kabul edilmesi.
1977–2009Türkiye’de dört güç ünitesinin inşaatı için ihale çalışmalarının yürütülmesi.
Ocak 2010Rusya Federasyonu Hükümeti Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Türkiye’de NGS tesisine dair işbirliği ortak bildirisini imzalamaları ve ikili görüşmelerin başlanması.
Mayıs 2010‘Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması’nın imzalanması.
Temmuz 2010Türkiye’de Hükümetlerarası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi (21.07.2010 tarihli Kanun 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir).
Aralık 2010Rusya Federasyonu’nda Hükümetlerarası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un yürürlüğe girmesi (322-FZ sayılı ve 29.11.2010 tarihli Federal Kanun).

Proje Aşamaları

AKKUYU NGS Projesi’nin gerçekleştirilmesinde 4 aşamalı bir program öngörülmektedir. Gerekli lisans ve izinlerin alınmasının ardından ilk ünite, 7 yıl içerisinde devreye alınacaktır.

1. Aşama – Hazırlık Dönemi

Bu dönemde; Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin kurulması, AKKUYU NGS inşaatı için Proje Şirketi’ne arazi tahsisinin gerçekleştirilmesi, mühendislik etütlerinin yürütülmesi, halkın katılımının sağlanması, AKKUYU NGS’nin tesisi için tüm gerekli lisans ve izinlerin alınması; inşaat için ön hazırlık çalışmalarının yapılması planlanmıştır.

2. Aşama – AKKUYU NGS İnşaatı

3. Aşama – AKKUYU NGS’nin İşletilmesi ve Teknik Destek

4. Aşama – Nükleer Santralin İşletmeden Çıkarılması

AKKUYU NGS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Akkuyu NGS Projesi, 4 üniteden oluşmaktadır. Her bir ünitenin gücü 1200 MWe olacaktır. Akkuyu NGS Projesi’nin teknik referans santrali, Rusya’da inşaatı devam eden AES-2006 projeli Novovoronejskaya-2 Nükleer Santrali’dir. Akkuyu Nükleer Santrali’nin işletme ömrü 60 yıl olacaktır. Yakıt türü hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksittir.

akkuyu ngs

Güç Ünitesi ve Güvenlik Akış Şeması

Güç ünitesi, reaktör adası    ve türbin adasından  ibarettir. Birinci çevrim  radyoaktiftir . Burada  reaktör, dört ana devridaim sistemi , dört ana devridaim pompası , dört buhar üreteci  ve bir basınçlayıcıdan ibarettir. .  İkinci çevrim  radyoaktif değildir. Bu kısım  besleme pompaları ve suyu tekrar temizleme  sistemi,  yüksek basınç ısıtıcıları dahil olmak üzere, buhar üreteci  buhar çıkışı, taze buhar hattı,  türbin ve türbin buharını tekrar temizleme sistemi  ,yoğuşturucu   pompaları, alçak basınçlı tekrar temizleyen ısıtıcı sistemi, yoğuşturucu system , gaz giderici system , besleme  suyu sistemi mevcuttur.

Türbinde  kompresör ünitesi, besleme suyunun tekrar temizletici  ısıtma tesisatı, su- buhar ayırıcıları  – buhar ısıtıcıları ile, buhar boşaltma tesisi mevcuttur.

Kendi  ihtiyacı  için devamlı olmayan ve çevrime kimyasal işlem görmüş  ek ısıtılmış su  alma sistemi de mevcuttur. Güç ünitesi proje kazaları ve/veya onların sonuçlarını indirgemek için güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Şirket Hakkında

Mart 2011 tarihinde JSC Atomenergoproyekt’in topograf ekibi, Türkiye’ye gelip topografik etütleri yapmıştır. Topografik etütlere, lisans alınması için gereken belgelerin oluşturulması, ön mühendislik verilerinin belirlenmesi ve bunu takip edecek araştırmalara devam etmek  için gerek duyulmuştur.

2011 Mayıs ayında nükleer güç santralinin inşası için ayrılan saha, AKKUYU NGS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’ye tahsis edilmiştir.

Hazırlık çalışmaları ve inşaat aşaması 2010 yılından 2023 yılına kadar süren dönemi kapsamaktadır. Birinci güç ünitesinin işletmeye alınması, 2023 yılında olacak şekilde planlanmaktadır.

Rusya Federasyonu Hükümeti’nin ilgili kararları doğrultusunda yetkili kılınan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Hissedarları:

HissedarÖzkaynak oranı (%) 
JSC Atomstroyexport2,267%
JSC Inter RAO0,820%
OJSC Concern Rosenergoatom21,948%
JSC Atomtechenergo0,025%
JSC Atomenergoremont0,025%
CJSC Rusatom Overseas74,915%
TOPLAM100%

 

Proje için önemli olan ekipman ve yüksek teknoloji ürünlerinin çoğu Rusya’dan temin edilecektir ancak inşaat-montaj işleri için Türkiye’den ve diğer ülkelerden en üst seviyede müteahhitlerin katılımı öngörülmüştür. Ayrıca, nükleer güç santralinin işletme döneminde Türk uzmanlar çalıştırılacaktır. Bu amaçla, 50 öğrencinin alınacağı eğitim programına katılmak için 9 000 öğrenci başvurmuş,  Ankara’da 27 Haziran 2011 tarihinde Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) öğretmenlerinin katılımı ile Türk öğrenciler hazırlanan Fizik ve Matematik konularında sınava tabi tutulmuşlardır. Testlerde başarılı olan öğrenciler, Ekim 2011 tarihinde  Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI)’nin Obninsk şehrindeki şubesinde eğitime başlamışlardır. 2014 yılı itibariyle Rusya’da eğitim gören öğrencilerin sayısı 190’a ulaşmıştır. Bu öğrenciler mezun olduktan sonra Rosatom Bilim Teknik Merkezleri’nde staj yapacaklardır. Daha sonra da AKKUYU NGS Elektrik Üretim A.Ş. işletme personeli ile birlikte çalışacaklardır.

Türk tarafı, lisans alınması konusunda AKKUYU NGS Elektrik Üretim A.Ş. ile işbirliği yapmaktadır. Sahanın tahsis edilmesi ve sahanın kullanım izninin onaylanması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su İşleri ve Orman Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) gibi kamu kuruluşları ile sürekli görüşmeler ve koordinasyon çalışmaları yapılmıştır.

Akkuyu NGS Projesi ile ilgili bilgilendirme yapmak  ve Türk halkının bu projeye ilgisini teşvik etmek için, Büyükeceli ve Mersin’de “Bilgilendirme Merkezi” açılmıştır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın