9. Pompa Vana Kompresör Kongresi 5-7 Mayıs 2016

9. Pompa Vana Kompresör Kongresi, 5-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecektir.

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği’nin İTÜ ve ODTÜ ile işbirliği içinde, iki yıl aralıklarla düzenlenmekte olduğu 9. Pompa Vana Kompresör Kongresi, ISK – Sodex Fuarı ile birlikte İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Eko-Tasarım ve Eko-Sistemler temasıyla gerçekleştirilecek olan Kongre; Pompalar, Vanalar, Kompresörler, Fanlar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işletme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan kişileri ve ayrıca sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini biraraya getirip sektör faaliyet alanına giren konuların tartışılacağı bir ortam hazırlamak amacını taşımaktadır.

Pompa Vana Kompresör Kongresi bir çok sektörel dernek olmak üzere, İSKİD, MAİB, MAKFED, EUROPUMP, TARMAKBİR, CEIR ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.

Pompa Vana Kompresör Kongresi Amacı
Pompalar, Vanalar, Kompresörler, Fanlar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işletme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan kişileri ve ayrıca sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini bir araya getirip sektör faaliyet alanına giren konuların tartışılacağı bir ortam hazırlamak bu kongrenin amacını oluşturmaktadır.

Pompa Vana Kompresör Kongresi Ana Konuları
– Pompa, Vana, Kompresör ve Fan Tasarım ve Seçimi
– Sistem Verimi ve Enerji Tasarrufu
– Boru Sistemleri ve Şebekeler
– Pompa ve Vanalarda Kavitasyon
– Kompresörlerde ve Fanlarda Kararsızlık
– Ölçme ve Kontrol
– Nano Teknoloji, Malzeme ile İlgili Sorunlar
– Tasarım ve Geliştirme HAD
– Pompa, Vana, Kompresör ve Fan Karakteristikleri
– Vanalar, Borular ve Ek Teçhizat
– Mini ve Mikro Santraller
– Sızdırmazlık Problemleri
– İşletme ve Bakım
– İç ve Dış Pazarlama
– AB Kuralları ve Standartlar

Pompa Vana Kompresör Kongresi Bildiri İle Katılım:
Kongreye teknik ve bilimsel bildiri sunumu, kongre konularında belirtilen konularda çalışan tüm kişi ve kuruluşlara açıktır. Bildiri sunmak isteyenlerin 15 Ocak 2016 tarihine kadar bildiri özetlerini Kongre Sekreteryası’na ulaştırmaları gerekmektedir.
Düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek bildiri özetleri sodex.com.tr web sitesinde sunulan formata uygun biçimde en az 250 kelime, en fazla 400 kelime olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri Gönderim Adresi: hazale@etix.com.tr
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Ocak 2016
Bildiri Özeti Değerlendirme Sonuçlarının İletilmesi: 22 Ocak 2016
Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderim Tarihi: 18 Mart 2016
Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının İletilmesi: 1 Nisan 2016

Pompa Vana Kompresör Kongresi Online Kayıt:
Kayıt Formu: Pompa Vana Kompresör Kongresi

Kaynak:Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği, pomsad.org.tr

Exit mobile version