9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 29-30 Mart 2018 tarihlerinde, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacaktır. Enerji verimliliği alanında Türkiye’nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden biri olan EVF 2018, ilk kez 2009 yılında düzenlenmiştir. Bu yıl 9. kez düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı, Ceo Organizasyon Reklam Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından organize edilecektir.

EVF kapsamında düzenlenecek olan panel ve oturumlar ile enerji verimliliğini içeren tüm konular, politikalar ve stratejiler, uluslararası enerji alanında/sektöründe araştırma yapan akademisyenler, kurumlar, şirketler ve Türkiye’nin önde gelen isimleri ile değerlendirilecektir. Aynı zamanda, enerji tüketiminde verimliliği sağlayacak yeni teknoloji ile donatılmış ürün ve tasarımlar 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı‘nda sergilenecektir.

29-30 Mart 2018 tarihlerinde düzenleyeceğimiz 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF) ile katılımcı ya da ziyaretçi olarak, enerji verimliliği alanında çalışan bilim insanları, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle tanışabilir, paneller çerçevesinde bu alandaki tüm yenilikleri takip edebilir, uluslararası ve yerel firmalarla iş ağlarınızı genişletebilirsiniz.

Neden Katılmalıyız?

9. Enerji Verimliği Forumu ve Fuarı (EVF) 29 – 30 Mart 2018 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecektir. EVF, 2009 yılından beri enerji verimliliği alanında Türkiye’de düzenlenen ilk fuardır. EVF düzenlenmeye başlandığı yıldan itibaren enerji verimliliği alanında önde gelen yerli-yabancı profesyonelleri, finans kurumlarını, yatırımcıları, ekipman üreticilerini, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm paydaşları bir araya getiren yegane platform olmuştur.

Fuar ve Forum’u aynı çatı altında toplayan EVF, bu güne kadar 50000’in üzerinde ziyaretçisi ile enerji sektöründe ilgi odağı olmaya devam etmektedir.

Yeni işbirlikleri sağlamak, pazardaki rakipleri tanımak, çalışanların eğitimi ve bilinçlendirilmesini sağlamak, marka algısını güçlendirmek, sektördeki son gelişmeler ve yenilikleri öğrenmek için; fuar, konferans, panel ve forum çerçevesinde yerli üreticiler, global markaların Türkiye distribütörleri, yabancı katılımcılar ve sektör profesyonelleri bir araya gelecektir.

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı

Ürün Grupları

•Elektrik Enerjisi Üretimi
•Elektrikli Araç Üreticileri
•Enerji Depolama
•Enerji Dağıtım Şirketleri(elektrik, doğalgaz, LNG, petrol)
•Bilişim ve İletişim Sektörü
•Üniversiteler
•İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
•Aydınlatma
•Basın Yayın
•Isıtma – Soğutma – İklimlendirme – Havalandırma
•Ulaşım Araçları
•Araştırma ve Geliştirme
•Çevre Teknolojileri
•Bankalar ve Finans Kuruluşları
•Elektrik Motorları
•Sanayi
•Tarım
•Yapı ve Yalıtım Malzemeleri
•Atıklar
•Proje ve Danışmanlık
•İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
•Otomasyon & Otomatik Kontrol
•Enerji Verimliliği Hizmetleri
•Pasif Binalar
•Belediyeler

FORUM & FUAR PROGRAMI

İçerik

Açılış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Berat ALBAYRAK’ın himayelerinde, teşrif etmeleri halinde davetli yerli ve yabancı Sayın Bakanların ve kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin katılımları ile Forum ve Fuar açılışları yapılacak ve protokol davetlileri tarafından fuar alanındaki standlar ziyaret edilecektir.

Dünya’da ve Türkiye’de Enerjinin Geleceği

Yurtiçinden ve yurt dışından davet edilecek çağrılı konuşmacılar tarafından enerji kaynaklarının ve enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik uygulamalar ve teknolojiler konularında ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler ve gelecek öngörüleri ile ilgili en güncel bilgiler paylaşılacaktır.

Forum Oturum Konuları

Forum kısmındaki tüm oturumlar Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılması noktasında yapılacak çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecektir.

• Enerji Verimliliğini Planlıyoruz, Doğayı Yeniliyoruz/Yenilikçi Enerji Verimliliği Finansman Mekanizmaları

Kamu ve özel sektördeki enerji verimliliği çalışmalarının, projelerinin ve yatırımlarının finansmanı için mevcut imkanlar, mekanizmalar, sorunlar ve darboğazlar değerlendirilerek tartışılacak ve ilave model/mekanizma önerilerini de içeren çözüm önerileri ortaya konulacaktır. Beyaz sertifikalar, talep tarafı yönetimi, enerji performans sözleşmeleri, enerji verimliliği yarışmaları, enerji kaynağı olarak enerji verimliliği, enerji verimliliği güç santralleri tartışılacak konulardan bazılarıdır.

• Verimli Sanayi Karlı Üretim

Enerji verimli ürün ve teknolojilerin yurtiçinde imalatı imkanları, verimsiz ürünlerin dönüşümü, üretimde sürdürülebilirlik ve verimlilik için döngüsel ekonomi uygulamaları, performans garantili proje uygulamaları, sanayide dijital dönüşüm, endüstri 4.0 konuları tartışılacak ve öneriler ortaya konulacaktır.

•Yerleşmelerde Enerji Verimliliği, Konforlu ve Ekonomik Yaşam

Ticari ve hizmet binaları başta olmak üzere, binaların enerji performansını artırmak amacıyla proje, tasarım, inşaa ve işletme aşamalarında alınması gerekli tedbirler, çevre dostu, sürdürülebilir ve pasif binalar, iyi uygulama örnekleri, otomasyon, enerji izleme, kentsel dönüşüm projelerinde enerji verimliliği, ısı pompaları, mikrokojenerasyon, yenilenebilir uygulamalar, binalarda enerji performansı için asgari gereksinimler değerlendirilerek tartışılacak ve öneriler ortaya konulacaktır.

• Verimli Enerji Güçlü Türkiye

İletim ve dağıtım şebekelerinde enerji verimliliği, akıllı sayaçlar, akıllı şebekeler ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji konularında öneriler ortaya konulacaktır.

• Verimli Tarım Bereketli Ürün

Tarımsal üretimde enerji verimli sulama yöntemleri, tarım ve hayvansal atıkların enerji üretiminde kullanımı, tarım makine ekipmanlarında enerji verimliliği, tarımsal ve hayvansal üretimde enerji verimli ısıtma ve soğutma sistemleri ve yenilenebilir enerji, biyoyakıtlara dair değerlendirmeler yapılacak ve öneriler ortaya konulacaktır.

• Verimli ve Akıllı Ulaşım ile Hayatı Yenile

Akıllı ulaşım politikaları, sistemleri ve teknolojileri, hibrit, elektrikli ve enerji verimli araçlar, raylı sistemlerde enerji verimliliği, araç yakıtı olarak doğalgaz, otonom araçlar, alternatif yakıtlar, bisikletli ulaşım konularına değinilecektir.

• Enerji Verimli Tekil ve Bölgesel Isıtma ve Soğutma Çözümleri

Isı Piyasası ve Arzı Kanunu, enerji depolama, toplu konutlarda bölgesel ısıtma ve soğutma, jeotermal, sanayi ve enerji üretiminden kaynaklı atık ısı potansiyelleri ve kullanım imkanları, ısı talebi projeksiyonları ve finans modelleri tartışılacaktır.

• Verimli Kojenerasyon/Yerinde Üret Yerinde Tüket

Yenilenebilir enerjili kojenerasyon sistemleri, kentsek ve endüstriyel atıklarla biyogaz kojenerasyonu, tarımsal, ormansal ve hayvansal atıklarla kojenerasyon sistemleri, trijenerasyon uygulamaları, yerleşke tipi yapılarda kojen/trijen uygulamaları hakkında değerlendirmeler ve önerilerde bulunulacaktır.

• Enerji Yönet Kazan Kazandır

Enerji yönetimi neden gerekli, enerji yönetimi standardı (ISO 50001), enerji yönetiminde PÜKO çevrimi gibi konulara değinilerek enerji yönetimi detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

• Enerji Verimliliğini Planlıyoruz, Doğayı Yeniliyoruz/Sektörel Çalışmalar

Bakanlığımız tarafından sektörün gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında paydaşlarımıza bilgi verilecektir. Kamu binaları etüt raporları, VAP destekleri, sektör kıyaslama (benchmarking) çalışmaları, enerjide verimlilik-etkinlik ve etkililik, enerji verimliliği iletişim strateji planı, enerji verimliliği gelişim raporu, enerji verimliliği danışmanlık şirketleri ve endüstriyel işletmelere yönelik yapılan anket çalışması sonuçları, LED’s GO, sürdürülebilir yeşil bina Cezeri Lisesi örneği bilgilendirilmesi yapılacak çalışmalardan bazılarıdır.

Ödül Törenleri

2017 yılında sanayi kuruluşları arasında düzenlenen “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında (SENVER-18) dereceye giren proje sahibi endüstriyel işletmelere; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü veri tabanında kayıtlı işletmelerden enerji yoğunluğunun düşürülmesinde en başarılı endüstriyel işletmelere; 2017 yılında ilköğretim, orta öğretim ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, öykü ve proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri üst düzey devlet yetkilileri tarafından verilecektir.

Resepsiyon & Gala Yemeği

Düzenlenecek resepsiyon ve gala yemeği etkinlikleri ile sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve enerji verimliliği konusunda oluşturulmaya çalışılan ağın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın