8760 Saatlik Bina Enerji Analizi

Enerji masrafları arttıkça bina sahipleri çalıştırma masrafları ve enerjinin verimli kullanılması konularına önem vermeye başladı. Isıtma, havalandırma ve hava koşullandırma tasarımı alanında bina enerji analizi (BEA) önemli bir öge oldu. Günümüzde mühendisler, çoğu bilgisayar programından oluşan ve çeşitli yararları olan birçok yöntemin kullanıldığı BEA araçlarına sahiptir. Carrier’in 8760 saatlik yöntemini kullanan HAP programı, son derece kesin ve incelikli sistem karşılaştırmaları yapabildiğinden, en yararlı BEA araçlarından biridir. Bu yazıda 8760 Saatlik Bina Enerji Analizi’nin yararları, önce bina enerji analizinin temel ilkeleri açıklanarak ve yüksek kalitede BEA sistemi karşılaştırmaları yapabilmek için neler gerektiği üzerinde durularak incelenecektir. Daha sonra en önemli BEA yöntemleri, 8760 saatlik saat başı analizle azaltılmış saat başı analiz yöntemlerinin yararları üzerinde özellikle durularak değerlendirilecektir.

Bina Enerji Analizi Nedir?

Bina Enerji Analizi, bir binanın ve enerji tüketen sistemlerinin ne kadar enerji kullanacağını ve çalıştırma masraflarını belirleme tekniğidir. Isıtma, havalandırma ve hava koşullandırma sanayisinde, bir binanın enerji kullanımı büyük bir önem taşır. BEA’nın amacı, farklı sistem tasarılarının enerji kullanımı ve çalıştırma masraflarını karşılaştırarak en düşük maliyetli tasarımı seçmektir. Analizde, binanın soğutma ve ısıtma yüklerini belirlemek için binanın ısıl koşullarının, veriminin matematik bir simulasyonu yapılır. Daha sonra ısıtma, havalandırma, hava koşullandırma cihazlarının bu yükler karşısındaki veriminin de matematik bir simulasyonu yapılır ve bir yıl içinde ne kadar enerji kullanılacağı belirlenir. Son olarak bu enerji verilerine dayanarak çalıştırma maliyeti hesaplanır.

Yüksek Kalite Sonuç Almak İçin Gerekenler

Başarılı bir Bina Enerji Analizi, bina yüklerini ve cihaz verimini etkileyen olabildiğince çok sayıda fiziksel etkeni dikkate almayı gerektirir. Analiz sonunda, çalıştırma maliyeti belirlenir. Maliyeti doğru olarak belirlemek için kesin enerji kullanımı verilerini elde etmek ve bunun için de kesin bina yük belirlemelerine dayanarak cihaz simulasyonlarını yapmak gerekir. Kısacası, yüksek kalitede sonuç almak için analizde şu noktaları dikkate almak gerekir:

1. Hava Sıcaklık Aralığı ve Zamanlama

Yıl içinde hava sıcaklığının, nemin ve gün ışığının değişimi bina yükünü ve cihaz verimini etkiler. Her coğrafi bölgede sıcaklık, nem ve gün ışığı değişiklikler gösterir. Enerji kullanımını kesin olarak belirlemek için bu koşulları günlük, aylık ve yıllık olarak belirlemek gerekir.

2. İç Yükün Her Saat ve Her Gün Gösterdiği Değişim

Binanın kullanımı, içindeki insanlar, aydınlatma ve cihaz çalışması gibi etkenlere bağlı olarak her gün değişiklik gösterir. Bu kullanım modellerini her gün için çıkarmak, kesin yük verilerinin elde edilmesinde önemli bir rol oynar.

3. Bina Isı İletiminin Dinamik Niteliği

Isı kazanım ve kayıplarının ısıtma ve soğutma yüklerine dönüşmesi, sürekli değil, geçici bir süreçtir. Bir saat içinde oluşan ısı kazanımı, bunu izleyen birkaç saat içindeki yükü etkiler. Bu yüzden de gün içindeki ısı kazanımlarının tam olarak belirlenmesi çok önemlidir. Ayrıca hava koşulları ve bina kullanımı her gün değişiklik gösterdiği için, ısı kazanımı, bir günlük yükle öteki arasında da değişimlere neden olur.

4. Isıtma, Havalandırma ve Hava Koşullandırma Cihazlarının Çalışması ve Verimi

Cihazların enerji kullanım verilerini tam olarak ortaya çıkarmak için kontroller, sistemler ve cihazların binanın ısıtma ve soğutma yüklerine nasıl bir yanıt verdiği ve kısmi yük koşullarında çalışan cihazları etkileyen faktörlerin bilinmesi gerekir.

5. Bina Enerji Kullanımı Maliyet Ayrıntıları

Enerji kullanım fiyatları, mevsime ve gün içinde saatlere göre değişir. Enerjinin en çok kullanıldığı saatlerde maliyet de yüksektir. Bu nedenle analizin yalnızca ne kadar enerji kullanıldığını değil, günün hangi saatinde ne kadar enerji kullanıldığını da belirlemesi gerekir.

Makalenin Devamı

32-8760-bina-enerji-analizi
Exit mobile version