2022 SMMH Asgari ücretleri ve Mekanik Tesisat Fatura Hesabı

01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak SMMH Asgari ücretleri ve aynı dönemde uygulanacak diğer ücretler yayınlanmıştır.

Tesisat Mühendisliği proje hizmetlerinde; İmar Müdürlüklerine onaylattırılan tek etapta hazırlanan uygulama projelerinin hizmet bedeli oranı olarak %50 alınacak olup, “Proje Asgari Ücretleri” tablosundan hesaplanarak belirlenecektir.

Office uygulamalarını çalıştırabilen cep telefonlarına da uyumlu olan “Mekanik Tesisat Fatura Hesaplama Kitabı-2022″ adlı excel dosyasını bilgisayarınıza indirip gerekli kısımları doldurarak fatura hesabını yapabilirsiniz.

SMMH Asgari Ücretleri Ekler

HB-Mek.Tes_.Fat_.Hesap Kitabı-2022.xls
SMM ve Oda Hizmetleri 2022.pdf

Çizelge dışı gündeme gelen ölçüm, kontrol, rapor, yazı vb. durumlarda (kalınlık ölçümü, patlayıcı, parlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Satış ve Depolama vb.) bedeller, TMMOB Bilirkişilik-EksperlikHakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği’ne göre belirlenir.

1 Ocak 2022 itibariyle ücretlendirme 2022 yılı için belirlenen ücretler üzerinden yapılacak olup TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları için asgari ücret 2022 yılında uygulanmak üzere 7.850 TL olarak belirlenmiştir.

Exit mobile version