Su Deposu Hesabı

Su deposu hesabı, TS 1258 standardı su ihtiyacı çizelgeleri, çeşitli kabuller ve tecrübeler neticesinde hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda Ts 1258 temiz su tesisatı hesap kuralları ve çeşitli kitaplarda yer verilen su deposu hesap yöntemlerinden bahsedilmiştir.

Su Deposu Hesabı

Su Deposu Hesabı Yöntemleri

Suyu gerektiğinde kullanmak üzere depolayan kaplara su deposu denir. Su depoları atmosfere açık yapılır. Su depoları çelik sac, fiberglas ve kagirden üretilir. Silindirik veya prizmatik biçimli olur. Kullanılacağı yerin özelliğine göre depo seçilerek bağlantı yapılır.

Su depoları hidrofora en kısa yoldan ve mümkün olduğu kadar düz bağlanmalıdır. Gereksiz dönüşler pompa emişini etkiler. Pompa daima su ile dolu olacak şekilde bağlanır.Su deposu bağlantı ağzının yüksek olması durumunda, boru dönüşü yapılarak pompa seviyesine düşürülür.

Su depoları ile ilgili bu kısa bilgi sonra su deposu hesabı ile ilgili 3 farklı hesap yöntemini inceleyelim.

1- TS 1258’e Göre Su Deposu Hesabı

a-Konutlarda Su İhtiyacı

Banyosuz konutlarda bir günde kişi basma su ihtiyacı en az 60 l gün; yalnız duşu olan konutlarda en az 80 l/gün; küvetli konutlarda en az 100 l/gün olarak alınmalıdır. Bu gereksinme, yerel özellikler, konutun bahçesine, konutun boyuttan ile kullanış şekline, sıcak su hazırlayıcılarının tipine göre özel olarak hesaplanmalıdır.

b-Konut Dışı Yapılarda Su İhtiyacı

Konut dışı yapılardaki en az su ihtiyacı aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Bu değerler yangın veya özel endüstri gereksinmelerini kapsamazlar. Bunlar için ek verdiler kullanılmalıdır.

Konut Dışı Yapılarda Su Deposu Hesabı

c-Temiz Su Depolama İhtiyacı

Aşağıdaki çizelgede 24 saatlik temiz su kesilmelerini karşılamak için depolama hacimleri verilmiştir. Bunlar en küçük değerlerdir. Ancak depo hacmi hiç bir zaman 110 l ‘den az olmamalıdır.

Depolama Hacimleri Su Deposu Hesabı

Örnek Su Deposu Hesabı

15 katlı ve her katında  4 daire olan bir apartmanın su deposu kapasitesi nedir?

Her dairede 4 kişi olduğu kabul edilirse ve çizelgede konutlar için 90 l/gün×kişi depolama hacmi alınırsa;

Q= 15 × 4 × 4 × 90 = 21600 lt su hacmi çıkar.

1 m³ su = 1000 lt su olup, 21600 lt = 21,6 m³ su hacmi çıkmaktadır. Deponuz ise taşma boruları ve emniyet mesafesi dikkate alınarak seçilmelidir. Betonarme bir yapı için 4 × 3 = 12 m² taban alanı depo yüksekliği 2 m olacak şekilde toplam 24 m ³ su deposu kullanılabilir bu durumda flatör ile su hacmi istenilen seviyede olması sağlanarak taşma ve emniyet için mesafe bırakılmış olur.

2- Isısan Su Deposu Hesabı

Isıssan yayınları sıhhi tesisat kitabına göre; sürekli su kesintilerinin olduğu İstanbul gibi şehirlerde temiz suyun depolanması gerekmektedir. Depo hacminin belirlenmesi için öncelikle günlük su tüketimi belirlenmelidir. Günlük su tüketim değerleri aşağıda yer alan tablo 2.8a ve b’de çeşitli uygulamalar için verilmiştir. Yapının günlük su ihtiyacı bu tablolardan belirlenebilir. Depo hacmi binanın 2 veya 3 günlük su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte seçilir.

a)Ofislerde Su Deposu Hesabı:

Personel sayısı önceden bilinmiyorsa, ortalama olarak kişi başına 9,3 m2’lik bir kullanım alanı için hesap yapılabilir.
Kişi başına günlük su tüketimi: 75,6 litre
Günlük su tüketimi süresi: 9 saat
Pis su kullanımı: 2,5 x ortalama saatlik tüketim hızı
Eğer restoran veya diğer yemek tüketimi yapılan yerler söz konusu ise, kişi başına tüketim 75,6 litre yerine 94,6 litre alınmalıdır.

Örnek hesap:

1. 37160 m2’lik bir bina düşünüldüğünde,
2. Günlük ihtiyaç: 37161/9,3 = 4000 kişi kabul edilirse,
4000 x 75,7 litre = 302 m³ günlük toplam kullanım ihtiyacı
Saatte tüketilen su miktarı: 302 /9 = 34 m³/h
HVAC sistemi su ihtiyacı: 20 m3/h olarak verilmiştir.
Pik su kullanımı = 2,5 x 34 = 85 m³/h

Tablo 2.8a / Konutlarda Günlük Temiz Su İhtiyacı, L/gün ( Alman standartlarına göre Feurich’ten)

Kullanım AlanıTüketimBirim
Kırsal alanda konut40-60L/gün/kişi
İşçi konutları40-100L/gün/kişi
Kaplıca150-250L/gün/kişi
100 000’e kadar nüfuslu kentlerde konutta100-250L/gün/kişi
100 000 üzerinde nüfuslu kentlerde konutta150-300L/gün/kişi
Banyolu ve tuvaletli konut100-220L/gün/kişi
Banyosuz ve tuvaletli konut50-100L/gün/kişi
Banyosuz ve tuvaletsiz konut25-40L/gün/kişi
1 Duşlu banyo40-100L/gün/kişi
1 oturmalı banyo35-50L/gün/kişi
1 küvetli banyo150-400L/gün/kişi
1 bide kullanımı15-20L/gün/kişi
1 küçük çocuk banyosu30-40L/gün/kişi
1 klozet temizliği6-12L/gün/kişi
1 lavabo kullanımı15-30L/gün/kişi
İçme, yemek pişirme temizlik20-30L/gün/kişi
Bulaşık makinası20L/gün/kişi
Çamaşır makinası20-40L/gün/kişi
Ticari bahçelerin sulanması, m2 başına0,3-3L/gün/m2
Sebze bahçesi, hektar başına3000-4000L/gün/hektar
Meyva bahçesi, hektar başına4000-6000L/gün/hektar

Tablo 2.8b /Ticari ve Endüstriyel Binalarda Günlük Temiz Su İhtiyacı, L/gün

Kullanım alanıTüketimBirim
Misafirhane, pansiyon100L/gün/kişi
Oteller200-600L/gün/yatak
Lüks otelle1100L/gün/oda
Okullar5L/gün/öğrenci
Çocuk yuvaları100-120L/gün/çocuk
Hastaneler250-650L/gün/hasta
Bürolar, işyerleri40-60L/gün/kişi
Alışveriş merkezleri3-5L/gün/m2
Kafeteryalar15-25L/gün/müşteri
Lokantalar20-100L/gün/müşteri
Spor salonları20-30L/gün/kişi
Saunalar130-180L/gün/kişi
Yüzme havuzları50-150L/gün/kişi

Tablo 2.9 / Hastaneler İçin Su İhtiyacı

Yatak başına yıllık tüketim378000 L
Yatak başına aylık tüketim38000 L
Yatak başına günlük tüketim900 – 1100 L
Pik debi113,4 litre / saat 110 L/ yatak /h
Minimum debi11 L/yatak/h
HVAC ve klima ek ihtiyacıKatalogdan

b)Apartmanlarda Su Deposu Hesabı

Kişi sayısı: Nüfus bilinmiyorsa, her yatak odası için 1,75 kişi olarak kabul edilir.
Günlük tüketim: 378 litre/kişi başına günlük tüketim
Günlük toplam tüketim süresi: 15 saat
Pik kullanım oranı: 3,0
Örnek: 1000 kişilik bir bina düşünüldüğünde;
1000 x 378 = 378000 litre
378 m3/ 15 h = 25 m3/h
Pik su kullanımı = 3 x 25 = 75 m3/h
Klima tesisi ve diğer su tüketen cihazlar sisteme ayrıca dahil edilmelidir.

c)Hastanelerde Su Deposu Hesabı

Hastanelerde kullanım çeşidine göre değişken değerler gerekebilir. Farklı birimlerdeki bu değerler yukarıdaki Tablo 2.9’da verilmiştir.

500 yataklı bir hastane için:
Yıllık tüketim: 378.000x 500 = 190.000 m3
Aylık tüketim: 38000×500=19000 m3
Günlük tüketim: 1000 x 500 = 500 m3
Pik kullanım 110 x 500 = 55 m3/h
Minimum kullanım: 11 x 500 = 5,5 m3/h
Toplam pik debi: 55 m3/h + klima tesisi = …….. m3/h
Yangın tesisatı için gerekli su: 340 m3/h x 2 saat =680 m3

Notlar:
1. Tablodaki veriler mutfak, çamaşırhane ve hidroterapi merkezi olan bir hastane için verilmiştir.
2. Klima sistemi için su ihtiyacı kataloglardan seçilir.
3. Yangın anında kullanılacak su 1.890 ∼ 5.670 litre/dakikadır.

d)Otellerin su ihtiyacı

Otellerin günlük su ihtiyacı dolu oda sayısına oranla tespit edilmektedir. Aşağıda verilmiş olan doneler su deposu kapasitesinin hesaplanmasında yeterli olan maksimum günlük su sarfiyatlarıdır. Bu değerlere bahçe sulama için gerekli olan su miktarı ilave edilmemiştir. Zira bahçe alanları otellerin kuruldukları arsanın büyüklüğüne göre değişmekte ve otel oda sayısı ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Buna mukabil çamaşırhane ve mutfak yükleri oda sayısına ve çıkışların fazlalığına göre hesaba dahil edilebilmektedir.

Otelin özelliğiOda başına günlük su sarfiyatı
Otel çamaşırhane yok, çıkışlar normalq= 750 ila 950 L/gün
Otelde çamaşırhane var, çıkışlar normalq= 950 ila 1150 L/gün
Otelde çamaşırhane var, çıkışlar fazlaq= 1150 ila 1300 L/gün

Bir odada 2 kişi olduğu ve odaların %100 dolu olduğu düşünülerek yukarıdaki değerler verilmiştir. Günlük su sarfiyatı kontrollarında doluluk oranı ve odaların tek kişi veya çift kişi tarafından işgali, kontrol hesaplarına alınmalıdır. Depo hacimleri max. su sarfiyatına göre hesaplanmalıdır.

Otelin günlük su ihtiyacı
Q= q x N / 1000 m3/Gün olacaktır.

Burada N müşteri oda sayısını göstermektedir. Otelin günlük su ihtiyacının iki misli kapasitede su deposu düşünülmeli ve bu depo hacmine, yangın suyu olarak 110 m3 ilave edilmelidir. Yangın suyu hiçbir şekilde başka maksatlarla kullanılmamalı ve depo su alış ağızları yapılırken buna göre önlem alınmalıdır. Su depolarının toplam su kapasitesi yukarıda belirtilen değerde olmak kaydı ile, iki adet su deposu yapılmasında her zaman fayda vardır. Eğer şehir suyu fazla kireçli ise, depolardan biri ham su deposu, diğeri yumuşatılmış su deposu olarak kullanılabilir.

3- Tesisat Teknolojisi Ders Notları Su Deposu Hesabı (Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK),

Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24 saatlik suyun depolanması istenir. Ayrıca yangın suyu rezerve olarakta bir miktar suyun depolanması gerekir. Depolanacak su miktarını belirleyebilmek için önce temiz su tüketiminin belirlenmesi gerekir. Aşağıdaki çizelgede su tüketimi değerleri verilmiştir.
Su Deposu Hesabı Günlük Tüketim
Seçilecek su deposunun hacmi yukarıdaki çizelge yardımıyla belirlenerek yangın rezervide dikkate alınacaktır.
Depolar, bakımı kolayca yapılacak ve temizlenebilecek yerlere yerleştirilmelidir. İç kısımları korozyona karşı korunmuş olmalı, sızdırmaz bir kapakla kapatılıp; taşma ve havalandırma borusu bağlanmalıdır. Taşma borusu çapı standart olarak su giriş boru çapının iki katından az olmamalıdır. Ayrıca depo suyunun gerektiğinde boşaltılabilmesi için boşaltma borusu bağlanmalıdır. Aşağıdaki çizelgede su deposunun boşaltma ve taşma boru çapları verilmiştir.
Su Deposu Boru Çapı
Örnek Su Deposu Hesabı
Toplam da 34 dairesi olan ve dairelerinde duş bulunan bir apartmanın, günlük kişi başı su ihtiyacı 100 litre ve her dairede 4 kişi yaşadığı kabul edilirse su deposu hacmi ne kadar olur?
Yukarıdaki çizelgede duşlu konut 80-115 lt/kişi verilmişti 100 lt/kişi olarak alırsak;
Q= Daire sayısı x Kişi sayısı x Kişi başına Su İhtiyacı
Q=34 × 4 × 100 = 13600 lt = 14 ton olarak bulunur.

İlgili Yazılar

21 yorum

Mehmet Özer  -  12 Mayıs 2016 / 13:04

Allah razı olsun. Sanırım bu derleme ve açıklamalardan daha iyisi yapılamazdı.

Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı günler.

ibadethane yapılacaksa depo hesabı nasıl olmalı ? Lavabo , duş , klozet sayısı belli ;ama bunların tüketim değerleri ve en önemlisi belirli günlerde yoğunluğun olmasından dolayı tüketim değeri ne alınmalı ?

Hakkı bey merhaba,
40-60 L/gün/kişi olarak alabilirsiniz.

ismail bülent türer  -  11 Kasım 2018 / 19:04

merhaba,
benzer problemler işç çalıştıran endüstriel tesislerdede problem olmaktadır., bilhassa vardiya çıkışları duş,lavabo ve w.c gibi
şimdi türkiyede en yoğun camii ye gitme herhalde bana göre cuma namazı ve bayram namazlarında olduğu hakikattir.camii nin kapasitesi ile abtest alınacak mahallerdeki musluk sayılarıyla ve abtes alma suresince açık kalacağını düşünülerek akacak su miktarı ile abtes alacak cemaat % si ile
doğru orantılıdır.bu zaman süresince ihtiyacımiz bulunacak su hacmının 1.saat gibi bir zaman dilimi için de kullanağımızı düşünerekten matematik model oluşturabiliriz,büyük olasılıkla doğru so
nuç verme ihtimali yüksektir.daha emniyetli olsun istenirse belli bir faktörlede çarpılabilinir.saygılarımla 11/11/2018

MErhaba, öncelikle bilgiler için teşekkürler. Bürolar için m2 /9,3 olan hesap, fabrikalar için de aynımıdır?

Sinan Bey merhaba,
Konut Dışı Yapılarda Su İhtiyacı TS 1258 tablosundan fabrikalar için verilen değerleri alabilirsiniz.

Öncelikle cevap için teşekkürler, Kişi başına düşen m2 yi öğrenmek istiyorum. TS 1258 de kişi başına 45 lt olarak var. Kaç kişilik olduğunu nasıl hesaplayalım demek istedim. ofislerde m2/9,3 İmalathaneler de?

Sinan Bey,
Mahallerdeki insan sayısı için Isısan Klima Tesisatı Kitabı makalesinde sayfa 105 de mahallerdeki insan sayısı kişi/100m² olarak verilmiştir. Sayfa 154 de insan sayısı kişi/100m² olarak başka bir tabloda da bazı mahaller için verilmiştir.

Sümeyye  -  18 Mart 2018 / 16:16

Merhaba ben ekoköy planlaması yapıyorum da orda kullanıcagım toplam 20 bina var ve 10 tanesi tek kat 75 m2 misafirler için, diğeri 2 katlı 10 adet ve 150 m2. bunlar için su tüketimi nasıl olucak ?
Teşekkürler

Sümeyye Hanım merhaba,
Her binanın vitrifiye adedini (duş, eviye, lavabo, hela, klozet, çamaşır, bulaşık makinası. vs.) yani su kullanımı olan cihazların sayısını verebilirseniz kullanma suyu kapasitesini net bir şekilde hesaplayabiliriz.

ismail bülent türer  -  28 Kasım 2018 / 08:18

sn.Sümeyye hanım,
sizinprobleme yaklaşımından mimar veya inşaat müh. olamanız muhtemel,sizin son sınıf derslerinde bana göre sıhhi tesisat dersleri bulunmalı,ben sizin yerinizde olsam ,sorunuzun cevabı ders notlarında bulunması kuvvetle muhtemel, ben olsam sizin probleminizi tesisat.orğ portalındada çok makale var.okumanızda fayda var,sorunuzu siz çözerseniz,daha sonraki problemleri çözer,tecrübeniz artar.zevk alırsınız,kendinize güveniniz artar. saygılarımla .27/11/2018

kışla projesi için lavabo, duş ve tuvalet adetleri belli fakat kişi sayısı belli değil. Tabloda 60-80 lt/kişi ortalama tüketim değeri verilmiş. Su deposu hesabı nasıl yapılabilir.

MErhaba, Otellerin su ihtiyacı gibi düşünülerek yatak sayısına (200-600 L/gün/yatak ) göre hareket edebilirsiniz.

yeşil alanlar için sulama suyu deposu hesabı nasıl yapılır?

Tesisat  -  6 Kasım 2019 / 14:51

Merhaba,
Öncelikle ilgili yeşil alanın bağlı bulunduğu şehire göre bitki su tüketimi mm/gün olarak hesaplanır. Toplam sulama alanı ile çarpılarak günlük sulama suyu miktarı hesaplanır. Bu doğrultuda depo hacminizi belirleyebilirsiniz.

başak  -  31 Ekim 2020 / 17:15

merhaba kıbrıs için aylık su depolama hesabı nasıl olmalıdır

250-300 kişilik bir kütüphane için su deposu hesabı nasıl yapılır?

Merhaba, içinde 20 kişilik yaşam alanı, mutfak, 3 adet labaratuvar bulunan bir araştırma yapısı için su deposu hesabı nasıl yapılabilir?

Selehaddin Özdem  -  29 Ağustos 2023 / 13:08

Sakatat deposu için günlük su miktarı ne olmal

merhaba,
Lavabo-özel = 25 adet x 0.5 = 12.5
Lavabo-genel = 98 adet x 0.5 = 49
Klozet = 57 adet x 0.75 = 42.75
Duş/banyo = 14 adet x 2.5 = 35
Normal Eviye = 5 adet x 1 = 5
Mutfak Eviyesi = 3 adet x 1.5 = 4.5
Alaturka hela = 32 adet x 6 = 192
Taharet musluğu = 32 adet x 0.5 = 16
Abdest alma musluğu = 9 adet x 1 = 9
Bulaşık makinası = 4 adet x 2.5 = 10
Toplam yük birimi = 375.75
olan bir kamu binasının su deposu ihtiyacı nasıl yapılmalıdır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın