Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu

0

TMMOB Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu 22-23 Aralık 2017’de gerçekleştirilecek. Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlenecek olan, Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’nun Programı yayınlandı. İki gün sürecek olan sempozyumda TMMOB adına yapılacak açılış sunumunun ardından altı oturum ve mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminin sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı bir panel gerçekleştirilecek.

TMMOB Eğitimi Sempozyumu

Sempozyum açılışına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yanı sıra, TMMOB’nin üyeliğinin onaylandığı çatı kurum olan upa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyou (FEANI) temsilcisi Lars Funk da katılarak bir konuşma gerçekleştirecek. Toplamda 22 sunumun ve bir panelin gerçekleştirileceği TMMOB Eğitim Sempozyumu’nun programı ise şu şekilde

TMMOB Eğitim Sempozyumu Programı

22 Aralık 2017 Cuma

09.30-10.00  Kayıt
10.00-11.00 Açılış
Nadir Avşaroğlu Sempozyum Düzenleme Kurulu
Emin Koramaz TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Lars FUNK FEANI – European Federation Of National Engineering Associations – Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu
11.00-12.00 TMMOB Sunumu
Özden Güngör Oturum Başkanı
Baki Remzi Suiçmez TMMOB: Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitiminin Mevcut Durum Analizi
12.00-13.00  Öğle Yemeği
13.00-14.30 Birinci Oturum
Müfit Gülgeç Oturum Başkanı
Filiz Dilek MÜDEK – Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Neriman Güçhan Şahin MİAK – Mimarlık Akreditasyon Kurulu
Gökhan Söylemezoğlu ZİDEK – Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu
14.30-14.45 Ara
14.45-15.45 İkinci Oturum
Hüseyin Önder Oturum Başkanı
Ali Ekber Çakar MMO’da Uzmanlık Belgelendirme-Meslek İçi Eğitim-Personel Belgelendirme Kuruluşu- Uygulamalı Eğitim Merkezleri
Mustafa Serdar Çınarlı Meslek İçi Eğitimin Önemi Giderek Artıyor
15.45-16.00 Ara
16.00-18.00 Üçüncü Oturum
Petek Ataman Oturum Başkanı
Nadir Avşaroğlu Ülkemizde Yer Bilimleri Mühendisleri; Profili ve Mevcut Durum Analizi
Sait Aykut Aytaç Gıda Mühendisliği Eğitimi ve İstihdamda Yaşanan Sorunlar
Hamdi Arpa Yerleştirme Sonuçları Üzerinden Ziraat Mühendisliği Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme
Osman Uzun Mekânsal Planlama ve Tasarımda Meslekler Arası Etkileşim Peyzaj Mimarlığı Eğitimi (Düzce Örneği)
Leyla Yıldırım Tatar Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü MÜDEK Süreci

23 Aralık 2017 Cumartesi

10.00-12.00 Dördüncü Oturum
Eyüp Muhçu Oturum Başkanı
Sibel Demiraslan Mimarlığın Kalite, Etik Ve Meslek Tanımı Bağlamında, Belirlenen Örneklem Üzerinde Yeterliliğinin İrdelenmesi
Ayça Yazıcı Altıparmak  Mimarlık Eğitiminde Okunan Metnin Görselleştirilme Sürecinin İrdelenmesi Düş Mekânları Atölyesi
Mustafa Kemal Turan Şehir Planlaması ve Hukuk Birlikteliği İçinde Eğitim
Bülent Tuna  MO Eğitim Kurultayı Sonuçları
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-15.00 Beşinci Oturum
Cemal Gökçe Oturum Başkanı
Erdoğan Kaymakçı Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştaylarının Değerlendirilmesi
Ali Uğurlu Kimya Mühendisliği Eğitimi Analizi ve Paradigması Üzerine
Uğur Kocager Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Sosyal Bütünlük ve Sosyal Gerçeklik Kavramları Işığında Toplumsallık Bilinci
Halit Cenan Mertol TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın İnşaat Mühendisliği Eğitimini İyileştirme Çalışmaları
15.00-15.15 Ara
15.15-16.15 Altıncı Oturum
Ayhan Yüksel Oturum Başkanı
Ahmet Özer Yükseköğretimde Temel Bir Sorun Olarak Yönetsel Özerklik ve Bilimsel Özgürlük Üzerine Bir Tartışma
İsmail Küçük TMMOB: Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Nereye?
16.15-16.30 Ara
16.30-18.30 PANEL: “Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
Kemal Zeki Taydaş Oturum Başkanı
Aysun Gezen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Recep Akdur Tüm Öğretim Elemanları Derneği
Metin Duruk Sanayici
Öğrenci
18.30 Sonuç Bildirgesi Taslağının Okunması ve Tartışma

Yorum Yazın

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı giriniz.