Hidrofor Nedir ve Hidrofor Çalışma Prensibi

| 24 Şubat 2016

Hidrofor veya su deposu bağlantılı sistemler çok katlı binaların su ihtiyacını karşılamak için şehir şebeke basıncı yetersiz kaldığı durumlarda kurulur. Hidrofor ve su deposu ayrı ayrı kullanılabildiği gibi bazı tesisat sistemlerinde beraber de bağlanabilir.

Basıncı düşük suyu, hava ile sıkıştırarak istenen yüksekliğe çıkartan ve otomatik çalışan silindirik depolu pompalama sistemlerine hidrofor (basınçlandırma deposu) denir. Basınçlandırma işlemini tank, pompa ve bunların üzerine takılan yardımcı elemanlar yapar.

Paket Tip Hidrofor

Hidrofor Çalışma Prensibi

Hidrofor tankı, işletme (çalışma) basıncına göre standartlarla belirtilen kalınlıkta çelik saç malzemeden yapılır. Tankın, hidrofor sistemindeki görevi yardımcı elemanları üzerinde taşımak, su ve havayı bir araya getirerek suya istenilen basınçlandırmayı vermektir. Bir kısım hidrofor tanklarında hava temini için kompresör yerine hava subabı veya hava enjektörü kullanılır. Bazı hidrofor tanklarında ise su ve hava bölgesi bir membranla ayrılır. Membran olarak basınca dayanıklı ve biçimlendirilmiş lastik kullanılır.


Kapalı depo bir hava haznesi görevi yapar. İçine su basıldığında suyun hacmi ile orantılı olarak hava basıncı da artar ve sıkışan hava suyun yüzeyine basınç yapar. Deniz seviyesinde normal atmosfer basıncı (10,33 m.ss) altındadır. Bu basınç suyu yükseltmeye yetmez. Bu basınç tesisatın her yerinde vardır. Depo üzerine konulan bir manometre 0 (sıfır) kg/cm2yi gösterir. Deponun yarısına kadar su doldurulduğunda manometre 1 kg/cm2 gösterir. Teorik olarak suyu 10 m yükseltir. Deponun 2/3‟ü doldurulduğunda manometrede okunan basınç göstergesi 2 kg/cm2; 3/4’ü dolduğunda 3 kg/cm2yi gösterir. Bu basınç suyu teorik olarak 30 metreye yükseltir. Bu suretle elde edilen basınç yetmez. Tesisattan azıcık su kullanılırsa basınç hemen düşer. Ayrıca deponun tamamen su ile dolması tehlikesi de vardır. Bunun için hava kompresörü kullanılır ve basınç otomatiği ile kumanda edilir.

Sistem çalışmaya başlarken depodaki hava basıncı gereken asgari basıncın yarısına kadar yükseltilir. Böylece istenilen basınçta daha fazla su alınır. Tulumbanın hangi basınçlar arasında çalışacağı tespit edilmelidir. Örneğin, 5kg/cm2 basınca ihtiyaç varsa bir basınç otomatiği (prosestat) kullanmak suretiyle pompayı 7 kg/cm2 basınç elde edinceye kadar çalıştırmak gerekir. Bu duruma göre basınç aralığı 2 kg/cm2dir. Bu basınç harcanıncaya kadar tesisata su gider. Basınç 5 kg/cm2ye düşünce basınç otomatiği pompayı yeniden devreye sokar ve su akışı başlar. Depodaki hava tamamen suya karışıp yok oluncaya kadar kompresörün yeniden çalıştırılmasına gerek yoktur.

Hidrofor pompası, suya yeterli basıncı verecek kapasitede olmalı ve ona göre seçilmelidir. Görevi kuyu, depo veya şebekeden aldığı suyu tankta basınçlandırmaktır. Merkezkaç (salyangoz) ve kademeli (santrifüj) tipte yapılır. Pompa motorları dikey veya yatay bağlantı biçiminde üretilir.

Hidrofor yardımcı elemanları (ekipmanları), şiber veya küresel vana, çek valf, güvenlik vanası, hava temin elemanı (hava enjektörü, hava subabı veya kompresör) basınç şalteri, manometre, selenoid vana ve seviye elektrotundan oluşur.

– Şiber veya küresel vana, gerektiğinde su akışını kesmek için kullanılır.

– Çek valf, takılı bulunduğu yerin gerisinde basıncın azalması durumunda, su akışının ters yöne kaçmasını engeller.

– Güvenlik vanası, sistemdeki fazla basıncı dışarı atarak sistemin güvenliğini sağlar.

– Sistem içindeki basınç manometreden okunur ve hava bölgesine bağlanır.

– Selenoid vana hava bölgesine takılarak su seviyesine göre tankın hava emişini sağlar.

– Seviye elektrodu ise su seviyesini kontrol eder ve su bölgesine takılır.

– Hidrofor tankı basıncına göre pompanın çalışmasını basınç şalteri düzenler.

– Hidrofor sistemi elemanları birbirine bağlı ve tamamlayıcı nitelikte çalışır.

Hidrofor Çeşitleri

Havayı Kendisi Temin Eden (Otomatik Hava şarjlı) Hidroforlar

Yastıklama havası pompanın her devreye girişinde bir hava şarj cihazı vasıtası ile temin edilen bir hidrofordur. Daha ziyade konutlarda (apartmanlarda ve küçük sanayi tesislerinde) kullanılır.

Hidrofor pompasının su basma tarafından yastıklama havasım temin eden hidroforlardır. Bu sistemlerde pompanın su basma tarafına bağlı olan bir yardımcı aparat (hava şarj cihazı) vasıtası ile pompanın her devreye girişinde bir miktar hava hidrofor tankı içine basılmaktadır. Hidrofor tankı içine basılan fazla hava yine tank içine yerleştirilen bir iğne supaplı şamandra vasıtası ile tahliye edilebilmektedir. Sistemin avantajları, her tür su pompasında kullanılabilmesi, su emiş problemleri olmamasıdır.şehir su basıncının yeterli olduğu durumlarda suyun doğrudan binaya gitmesi için bypass bağlantısı yapılır. Bu durumda hidrofor devre dışı kalır.

Hidrofor Tesisatı

Hava Kompresörlü Hidroforlar

Hidrofor tankına alınacak yasaklama havası bir hava kompresörü vasıtası ile temin edilir. Daha ziyade büyük tesislerde (tank hacmi 2000 litreden fazla olan yerlerde) hava şarj cihazları ile yeterli hava temin edilemeyen yerlerde kullanılır. Daha ziyade endüstriyel tesisler ile büyük sitelerde kullanılmaktadır.

Hava Kompresörlü Hidrofor Tesisatı

Mahzurları, fazladan hava kompresör bedeli, kompresör bakım problemleri, hava kompresörü gürültüsüdür.
– Sistemin çalışma prensibi: Su seviye kontrol cihazının (tağdiye cihazı veya seviye elektrodu) seviyesine kadar su basılır. Hava hattı üzerinde bulunan selenoid vanaya kumanda eden basınç otomatiği P1 alt işletme basıncının biraz üzerine ayarlanır ve tanka hava basılır. Pompaya su seviye kontrol cihazı yol verir. Hidrofor tankındaki basınç, basınç otomatiğinin ayarlandığı P2 üst işletme basıncına gelince pompa, basınç otomatiği tarafından devreden çıkartılır. Başka benzer sistemlerde hidrofor tankındaki alt ve üst seviye iki ayrı seviye kontrol cihazı (bu tağdiye cihazı olabilir, seviye kontrol elektrodu olabilir.) tarafından kontrol edilen hava basıncında bir basınç şalteri (presostat) tarafından kontrol edilir. Bu sistemin mahsurları, hidrofor tankındaki alt üst su seviyelerinin sabit kalmasından dolayı herhangi bir sebeple işletme basınçları değiştirildiğinde alt ve üst işletme basınçları arasındaki farkın kontrolü elden çıkar. Burada fark sabit sıcaklıktaki gazlarla ilgili Boyle Marıotte Kanunu gereğince P1 x V1 = P2 x V2 şartlarına tabi olarak değişir.

Membranlı Basınç Dengeleme Tanklı Paket Hidroforlar

Paket tip hidroforların bünyesinde bulunan küçük hacimli membranlı basınçlı tanklar, birkaç litreden 25 litreye kadar çeşitli hacimlerde kullanılmaktadır. Bu tankların amacı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi su 1 numaralı bölümden membranı şişirerek 2 numaralı bölmedeki gaz hacmini devreyi kesme basıncına kadar sıkıştırarak elektrik motor devresini açarak sistemi durdurur. Su tüketimine rağmen sistem devreye girme basıncına kadar pompa çalışmayacaktır.

Membranlı Paket Tip Hidrofor

Yastıklama havasının suda eriyerek gitmesini engellemek için bir lastik membran vasıtası ile su ile havanın teması engellenmekte böylece tekrar hava şarjına ihtiyaç kalmamaktadır. Lastik membran basınçlı bir kabın (tüp) içine yerleştirmekte bir tarafına bir supap vasıtası ile hava basılmakla bu tüp hidrofor pompası ile irtibatlandırmaktadır. Sistemin kapasitesi arttıkça hidrofor pompası ile irtibatlı tüp sayısı artmaktadır.

Bu sistemin avantajları, ucuz oluşu, az yer işgal etmesidir.

Bu sistemin mahsurları ise basınç şalteri, salt elemanları, pompanın çok sık devreye girip çıkması neticesi çabuk bozulması, tüpteki lastik membranın zamanla yarılması, tüpte sıkıştırılmış havanın zamanla kaçması, bir musluk açılması ile birlikte hidroforun devreye girmesinin getirdiği rahatsızlıktır.

Sistem kademeli pompa guruplu yapılırsa nisbeten iyi sonuçlar vermektedir. Bu sistemde ufak su sarfiyatında ufak kapasiteli birinci pompa devreye girmekte, daha fazla su ihtiyacında ikinci pompa devreye girmektedir. Böylece pompaların saatteki devreye giriş çıkış sayısı da azalmış olmaktadır.

Membranlı hidroforlar yangın hidroforu olarak kullanılabilir. 1-2 dairelik konutlardan 40 –50 dairelik apartmanlar için de ideal bir hidrofordur. Membranlı hidroforlar genellikle konutlarda kullanılmaktadır.

Dik Tip Pompalı Hidrofor

34 Yorum

 1. arif

  arif

  13 Kasım 2016 - 20:38

  slm .bir konuda sizden yardım isteyecektim.ben un fabrikasında çalışıyorum bizim tavlama ünitesinde ki hidroforun basıncı birden bire yükseliyor ,sonra tekrardan düşüyor suyu ayarlamakta güçlük çekiyoruz, hirofora gelen su borusunu yarım parmak borudan çekmişler,acaba yetersiz su geldiginden mi basınç sürekli oynuyor.

  • tesisat

   tesisat

   14 Kasım 2016 - 07:08

   Arif Bey merhaba,
   Hidrofor özellikleri (frekans konvertörlü veya sabit debi), kapasitesi (debi ve basma yüksekliği) ve bahsettiğiniz durum dikkate alındığında sorun olması muhtemel olan genleşme tankı kapasitesi hakkında bilgi verebilirseniz daha net bilgi verebiliriz. Ayrıca hidrofor ne amaçlı kullanılıyor, depodan hidroforla tavlama ünitesine su mu gönderiliyor ?

 2. ekrem

  ekrem

  4 Aralık 2016 - 01:07

  merhaba
  bizim aprtmanımız 5 kat ve 12 daire tesisatıyla ve bağlamayla berabaer bize maliyeti kaç lira olur

 3. Murat

  Murat

  13 Aralık 2016 - 09:41

  4 dairelik 4 katlı ev için nasıl bir sistem almalıyım ?

  Şebeke suyu yetersiz ve 1.kata su ulaşmamaktadır. Günün yoğun saatlerinde su kesintisi oluşmaktadır.

  1hp 20-50lt Paket tip hidrofor işimi görür mü ?

 4. tesisat

  tesisat

  13 Aralık 2016 - 14:15

  Merhaba,

  Kritik basınç kaybı hesabı yaparak net sonucu bulmak daha uygun olacaktır. Ancak takribi olarak, Her dairede 1 lavabo, 1 eviye, 1 hela ve 2 duş (Evebeyn ve normal) olduğunu varsayalım 3 m net yüksekliği olan 4 daire için toplam 3,20 m³/h halt:40 mSS ve Hüst:55 mSS Frekans Konvertörlü Hidrofor (genleşme tankı dahil) kullanılabilir.

  Ayrıca konu ile alakalı avan değerlendirme yapılmış olup, yetkili mühendis tarafından gerekli kararlar alınmalıdır.

 5. Adem

  Adem

  14 Aralık 2016 - 08:40

  Mrb bızım 5 katlı 12 daırelı apartman var ust katlara pek su cıkmıyor buraya nasıl bir hıdrofor taktırmalıyız ve fıyat teklıfı gonderırmısınız ama depoyu sokacak yer cok dar bunuda goz onune alırsanız sevınırım

  • tesisat

   tesisat

   14 Aralık 2016 - 15:53

   Adem Bey Merhaba,
   Kritik basınç kaybı hesabı yaparak net sonucu bulmak daha uygun olacaktır. Ancak takribi olarak, Her dairede 1 lavabo, 1 eviye, 1 hela ve 2 duş (Evebeyn ve normal) olduğunu varsayalım 3 m net yüksekliği olan 5 kat 12 daire için kullanım katsayırıs 0,4 alındığında toplam 3,50 m³/h halt:40 mSS ve Hüst:55 mSS Frekans Konvertörlü Hidrofor (genleşme tankı dahil) kullanılabilir. Depo kapasitesi olarak binada 40 kişi olduğunu varsayalım, asgari 4 m³ paslanmaz çelik su deposu tesis edebilirsiniz.

   Ayrıca konu ile alakalı avan değerlendirme yapılmış olup, yetkili mühendis tarafından gerekli kararlar alınmalıdır.

 6. Kerem

  Kerem

  14 Aralık 2016 - 12:30

  Mrb bizim 7 tonluk plastik su deposu var 2 adet de prfbrk konteynrmz var arazide şebeke suyumuz yok sondaj kuyu suyu açtırmayı düşünüyoruz haliyle deponun 2 konteynra su basıncı az olacak hidrofor sistemi işimize yararmı depo bu konuda bilgi istyrm

  • tesisat

   tesisat

   14 Aralık 2016 - 15:57

   Merhabalar,
   Kuyu suyu özellikleri nedir ? Filtreleme vs. gerekiyor mu? Eğer kullanımı uygunsa, boru basınç kaybı ve vitrifiye akma basıncını karşılayan bir hidrofor sistemi kurabilirsiniz.

   • Kerem

    Kerem

    14 Aralık 2016 - 17:48

    Bildiğimiz sondaj yer altı kaynağı filtrelemeye gerek yok depoyu doldurmak için kullanacağız önemli olan depodan konteynırlara gelecek su nasıl bi hidrofor destekler bunu pek anlamıyorum yardımcı olursanız

    • tesisat

     tesisat

     15 Aralık 2016 - 07:43

     Kerem Bey, depo-konteyner arasındaki uzaklık ve kot farkı ile konteynırdaki toplam vitrifiye (lavabo,evye,hela vs.) adedini verebilirseniz hidrofor kapasitesi ve özelliklerini belirtelim.

 7. hasan

  hasan

  11 Şubat 2017 - 11:31

  selamun aleykum.
  kudüste yasıyorum bu bölgede şebeke suyu sık kesildiği için ve basıncı düşük olduğu için evlerin çatısında depo lar var evdeki su bu depodan geliyor yani evin çatısıdaki depodan geldiği için basıncı nekadar düşük olur tahmin edersiniz. bunu için hidrofor çözüm olurmu eğer olursa nasıl ve hangi büyüklükte bi hidrofor almalıyım. cevaplarsanız sevinirim.

  • tesisat

   tesisat

   13 Şubat 2017 - 12:32

   Aleyküm selam,

   Hasan Bey, ev tipi frekans konvertörlü paket tip hidrofor kullanmanız sorunuzu çözecektir. Evdeki vitrifiye adedini (lavabo, evye,duş, hela vs.) ve depo ile zemin arasındaki yüksekliği verebilirseniz debi ve basınç kaybı değerlerini de verebiliriz. Muhtemelen akma basıncı ve kritik basınç kaybı statik yüksekliğinizi yendiği için basınç kaybında sıkıntı yaşıyorsunuz.

   Ayrıca deponun çatıda olmasından dolayı şebeke suyunun depo dolumunda bir sıkıntı oluşuyor mu?

 8. GÖKHAN

  GÖKHAN

  21 Mart 2017 - 11:10

  Merhaba iyi günler.Oturduğum bina zeminle beraber 9 katlı. 30 daire ve 4 dükkan var.
  7-8 ve 9 uncu katlardaki dairelere basınçlı su çıkmıyor.Nasıl bi hidrofor ve kaç tonluk bi su tankı almamız gerekiyor. Yada keşif amaçlı kimi getirebiliriz.

  • tesisat

   tesisat

   14 Nisan 2017 - 12:15

   Gökhan Bey merhaba,
   Öncelikle binada kritik basınç kaybı hesabı yapılmalı ve bu doğrultuda boru hatlarından kaynaklı basınç kaybı bulunmalıdır.
   Kat yüksekliği 3 m den 9 kat için 27 m statik, hidrofor sonrası sayaç konulduysa 5 mss, son vitriye akma basıncı örneğin lavabo için 5 mss ve boru kaybı eklenerek hidrofor basınç kaybınız bulunmaktadır. Boru kaybınız 10 mss olduğunu varsayalım bu doğrultuda 27+5+5+10=47 mSS %10 emnyietle Halt:51,7 olup yaklaşık olarak Halt:55 mss Hüst: 70 mSS alınabilir.
   Debiniz ise binadaki vitrifiye adedi doğrultusunda veya TS1258 kişi sayısı doğrultusunda belirlenebilir. TS1258 e göre Duşlu konutlarda 30 daire 4 kişiden 120 kişi, 4 dükkanda 20 kişi alınması durumunda yaklaşık olarak 6 m³/h debi çıkmaktadır.

   Bu değerler doğrultusunda Frekans konvertörlü, 1 asil ve 1 yedek 6 m³/h Halt:55mSS Hüst:70mSS, 750 lt genleşme tankı olan bir hidrofor seçilebilir. Depo kapasiteniz ise TS1258 doğrultusunda 1 gün su kesintisi düşünüldüğünde 12 m³, 2 gün için 24 m³ olarak paslanmaz çelik su deposu olarak seçilebilir.

   Vermiş olduğum bilgiler yaklaşık olup net kapasiteler için ilgili mühendislik firmasının hesap yapması gerekmektedir.

 9. Hasan

  Hasan

  8 Mayıs 2017 - 21:52

  Merhaba,
  3 katlı bina için 1,5m^3’lük düşey depo ve 1hp’lik 50 litre hava tanklı hidrofor aldım. Su deposunu bir platform yaparak bahçe zemininden 1 metre yükselttim, altına hidroforu koymak istiyorum ancak hidroforun kullanım kitapçığında pompanın emiş yapacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği yazıyor. Hidrofor pompası emiş ağzı depo su çıkış ağzından aşağıda olursa ne olur? tank-pompa arasındaki pozitif basınç sistemin çalışmasını mı engeller? Teşekkür ederim.

  • tesisat

   tesisat

   16 Haziran 2017 - 08:57

   Hasan Bey merhaba,

   Pompa susuz çalıştırılmamalıdır. Hidroforun susuz çalışmasını önlemek amacıyla su deposu içine “Su Seviye Flatörü” konulmalıdır. Pompa susuz çalışırsa içindeki fanlar ve mekanik salmastra sürtünmeden dolayı ısınıp bir süre sonra kavrulacak ve yanacaktır.

   Susuz çalışmaya karşı korumanın uygun olarak kurulu olduğundan emin olduğunuz takdirde emiş yapabilirsiniz.

 10. Sabit OZLER

  Sabit OZLER

  13 Mayıs 2017 - 23:32

  270 cm lik uzunlukta bir ahırım var kaç barlık hidrofor kullanmaliyim

  • tesisat

   tesisat

   16 Haziran 2017 - 08:47

   Merhaba,

   Ahır içerisinde kullanılacak lavabo, musluk vs. gibi armatür sayısı, borulama planı gibi bilgileri verebilirseniz hidrofor basınç kaybını hesaplayabiliriz.

 11. OSMAN VOLKANER

  OSMAN VOLKANER

  16 Haziran 2017 - 00:47

  SLM YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR.
  BİZİM APARTMANDA SU SIKINTISI VAR ÜST KATLARA ŞEHİR ŞEBEKE SUYU YETERLİ GELMİYOR.4. KATLI YAN YANA 2 BLOK TOPLAM 20 DAİRE. 20 YIL ÖNCE TAKILI OLAN HİDRAFOR ÇOK SESLİ ÇALIŞIYOR DİYE DEVREYE SOKTURMUYOLAR.
  BİZE NASIL BİR HİDRAFOR ÖNERİRİSİNİZ.
  SESSİZ VE SU BASINCI YÜKSEK OLABİLECEK. ÇOK TEŞEKKÜRLER.
  LÜTFEN ACELE CEVAP YAZARMISINIZ.

  • tesisat

   tesisat

   16 Haziran 2017 - 08:44

   Osman Bey merhaba,
   Öncelikle binada kritik basınç kaybı hesabı yapılmalı ve bu doğrultuda boru hatlarından kaynaklı basınç kaybı bulunmalıdır.
   Kat yüksekliği 3 m den 4 kat için 12 m statik, hidrofor sonrası sayaç konulduysa 5 mss, son vitriye akma basıncı örneğin lavabo için 5 mss ve boru kaybı eklenerek hidrofor basınç kaybınız bulunmaktadır. Boru kaybınız 10 mss olduğunu varsayalım bu doğrultuda 27+5+5+10=32 mSS emniyetle yaklaşık olarak Halt:40 mss Hüst: 55 mSS alınabilir.

   Debiniz ise binadaki vitrifiye adedi doğrultusunda veya TS1258 kişi sayısı doğrultusunda belirlenebilir. TS1258 e göre Duşlu konutlarda 20 daire 4 kişiden 80 kişi emniyetle yaklaşık olarak 6 m³/h debi çıkmaktadır.

   Bu değerler doğrultusunda Frekans konvertörlü, 1 asil ve 1 yedek 6 m³/h Halt:40mSS Hüst:55mSS, 500 lt genleşme tankı olan bir hidrofor seçilebilir.

   Depo kapasiteniz ise TS1258 doğrultusunda 1 gün su kesintisi düşünüldüğünde 8 m³, 2 gün için 15 m³ olarak paslanmaz çelik modüler su deposu olarak seçilebilir.

   Vermiş olduğum bilgiler yaklaşık olup net kapasiteler için ilgili mühendislik firmasının hesap yapması gerekmektedir.

 12. Murat doğan

  Murat doğan

  19 Haziran 2017 - 12:45

  Selamlar,
  Bir çıkar gözetmeksizin insanlara yaptıgınız yardımlar için tebrikler.Benim soruma gelince.Yeni bir binada yöneticiyim.Zaman zaman sebeke suyu kesilmesede hidrafor devreye giriyor ama çok sıklıkla calışıyor.Bu sabah dikkatimi ceken şey şu. muslugu actıgımda suyun bir zaman tazzikli hemen erdından zayıflaması.Yani gidip geliyor.Ritmik skilde azalıp coğalıyor.Cok bilen birisi gecenlerde hidraforun havasınıalayım derken mebran balonun sübapından havayı bir hayli boşaltmış.Pompayla hava basmaya kalkarsak hidrafordaki suyu komple boşaltmamızmı gerekiyor.balon daki basınç ne olmalı.Kendim yapabilirmiyim.Bina 11 kat 22 daire.Tesekkürler.

 13. tesisat

  tesisat

  21 Haziran 2017 - 08:26

  Murat Bey merhaba,

  Pompa durdurulur. Pompa emiş ve tanktan sonra tesisata giden hat üzerindeki vana kapatılır. Tank üzerindeki siboptan hava, ardından tank flanşı ile pompa arası rekoru sökerek tank içinden su boşaltılır.

  Tank üzerindeki hava sibobundan manometreli bir hava tabancası ile tesisata uygun hava şarjı yapılır. Sibop etrafı ve iğneye mutlaka sabun köpüğü ile kaçak testi uygulanmalıdır.

  Köpüklü kaçak testi ayrıca çektirmeli olan 100 lt ve üzeri tanklarda çektirme aparatlarının olduğu bölüm ile tank flanşının bağlantı nipeli içine de uygulanmalıdır.

  Tankın içine basılacak hava: pompa start basıncından % 10 daha düşük olmalıdır. Basınç BAR cinsinden değerlendirilmelidir.

  Bu işlemler sonrası pompa emiş ve tanktan sonra tesisata giden hat üzerindeki vana açılır. Membran askı tapası gevşetilip su gelmesi beklenir. Su geldikten sonra sıkılır. Pompa çalıştırılır.

  Sistemde arıza oluşmaması için bu işlemleri yetkili servise yaptırmanız daha uygun olacaktır.

 14. Birol MALÇOK

  Birol MALÇOK

  22 Haziran 2017 - 11:25

  Merhaba kolay gelsin,
  öncelikle böyle bir faydalı site kurduğunuz için ve tüm sorulara cevap vermeye çalıştığınız için çok teşekkür ederim.
  Benim sizden öğrenmek istediğim evimde 1 tonluk su depom var ve çalışma prensibi üzerinde kırmızı balonlu hava basıncı bulunan bir Sumak hidrofor kullanıyorum. Su şebekesinde azalma olduğu zaman devreye giriyor Ama bunun basıncında sorunlar yaşıyoruz. Ben internette yeni bir ürün gördüm Elektronik Hidrofor – Hidromat lar acaba bu ürünlerde şebeke basıncı düştüğü zaman kendiliğinden devreye girer mi? bu çok kullanışlı bir ürün gibi geldi, Diğerinde sürekli hava takviyesi vs. yapmak gerekiyor.Şimdiden teşekkürler kolay gelsin.

  • tesisat

   tesisat

   10 Temmuz 2017 - 11:11

   Birol Bey merhaba,
   Kullanma suyu kritik basıncınız+kot farkı+sayac+akma basıncı ve %10 emniyet sonrası hidrofor için minimum alt basıncı bulup hidroforu bu doğrultuda seçmelisiniz. Şebek basıncı düştüğü zaman hidrofor devreye girecek şekilde otomatik kontrollü çekvalf kullanılarak borulama imalatı yapılabilmektedir. Ürünü aldığınız firma bu konuda yardımcı olabilir. Genleşme tankınını doğru hesaplayıp, ön gaz basıncınızıda hidrofor alt ve üst basıncınıza göre seçmelisiniz.

 15. Ali

  Ali

  24 Haziran 2017 - 12:13

  Slm size bir sorum olacakti bizim koy evinde su kesildigi zaman su tankina hidrofor bagli oradan su kullaniyorduk sistem 6 ay iyi idi simdi cesme kapattigimiz halde hidrofor halen calisiyor mecburen elektrigini kesiyoruz motor yanmasin diye cesma kapandigi halde neden hidrofor durmuyor teşekkürler.

  • tesisat

   tesisat

   10 Temmuz 2017 - 11:15

   Ali Bey merhaba,

   Depoyla hidrofor arasındaki emiş borusu üzerinde bulunan çekvalf arızalanmış olup geri kaçırıyor olabilir. Kuyudan emiş yapıyorsa hidroforun emiş borusu ağzında bulunan (kuyu içerisinde) klape arızalanmış olabilir. Son olarak genleşme tankı içerisindeki hava basıncınızı kontrol ediniz.

 16. Mehmet

  Mehmet

  27 Temmuz 2017 - 15:11

  Merhaba,

  Hidrofor ile genleşme tankının arasındaki fark nedir?

  • tesisat

   tesisat

   31 Temmuz 2017 - 14:31

   Mehmet Bey merhaba,
   Hidrofor sistemlerinden kullanılan kapalı genleşme tanklarının su basınçlandırma sistemlerindeki ana işlevi, sistemde oluşabilecek fazla basıncı absorbe etmek ve gerektiğinde oluşan bu enerji potaniyelini sisteme geri vermektir. Tank bu işlevini içindeki önceden basınçlandırılmış gaz (hava-azot) ve değişen sistem basıncı, hacmini değiştirerek dengeleyen membran sayesinde yerine getirir. Tankın iç çeperi ile membranın dış yüzeyi arasında kalan gaz, basıncı sabit tutar ve bu sabit dış basınca göre membran genişleyip büzüşerek sistemdeki istenmeyen basınç değişimlerini absorbe eder.

 17. Bayram

  Bayram

  4 Ağustos 2017 - 12:40

  İyi günler, otomatik hava şarjlı hidroforlardaki hava şarj cihazı ilgimi çekti, cihazın yapısı çalışma şekliyle ilgili bilgi bulamadım cihaz ortam havasını içinden su geçerken nasıl alıyor acaba? Bu sistem ve cihaz sağlıklı çalışıyorsa membran yırtılması,değişmesi,hidroforda hava kalmaması gibi etmenler ortadan kalkar galvanizli tank kullanarak da hem hesaplı hem de ömürlük bir sistem elde edilir fakat nasıl çalıştığını anlayamadım ayrıca bu cihazlı sistem neredeyse yok gibi piyasada. Acaba doğru mu düşünüyorum?

 18. Özgün

  Özgün

  10 Ağustos 2017 - 10:35

  Merhaba,
  Hidroforu çatıya koymak yanlış bir uygulama mıdır?

  • tesisat

   tesisat

   10 Ağustos 2017 - 15:54

   Özgün Bey merhaba,

   Hidroforun çatıda, bodrumda veya ara katlarda olması şebeke basıncının durumu, mimari ve statik ile ilgilidir. Çatıya koyduğunuzda depo dolumu için şebeke basıncınız uygunsa, statik basınç hidrofora etkisi pozitif yönde olacağında hidroforun basma yüksekliği düşecektir. Ancak depo dolumu için şebeke basıncınız uygun değil veya şebeke basıncında dalgalanma söz konusu ise bodrum veya zeminde yapmanız daha uygun olur.

 19. Emrah

  Emrah

  20 Ekim 2017 - 23:55

  Merhaba ben 5 katlı bir binanın 4. Katında oturuyorum. 1 banyo 2 wc var.Sadece benim evime hidrofor taktirabiliyor muyuz acaba?

  • tesisat

   tesisat

   2 Kasım 2017 - 15:40

   Merhabalar, ev tipi hidrofor kullanarak sorunuzu çözebilirsiniz. Ancak depo kullanımı olmaması ve şebeke kesintilerinde hidroforun arıza vermemesi(yanma) için basınç şalteri ve seviye elektrod kontrolü yapmanız gereklidir. Ya da bu tarz durumlarda hidroforun kendini kapattığı bir marka ve model satın almalısınız.

Yorum Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 + 3 =