Etiket: "Yerli Malı Kullanımı Zorunluluğu"

  • Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunluluğu

    13.12.2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapım işi ihalelerinde yerli malı kullanım zorunluluğunun sağlanmasına yönelik ihale mevzuatında düzenlemeler yapılmıştır. 01.01.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi...

    • Aralık 18, 2017
    • 0