Etiket: "yenilenebilir enerji potansiyeli"

  • Türkiye’nin Hidroelektrik Enerjisi Potansiyeli

    Hidroelektrik enerji potansiyeli ülkemizde topoğrafik ve hidrolojik özellikler açısından tüm yurda eşit olarak dağılmamıştır. Bu dağılımda Dicle ve Fırat havzası ve dolayısıyla GAP bölgesi barajları ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Dünyada nüfus artısı, kentleşme ve sanayileşme olguları, küreselleşme...

    • Aralık 23, 2015
    • 0