Etiket: "Yangın Yalıtımı Mal Kayıplarını Azaltır"

  • Yangın Yalıtımı

    Yangın yalıtımı yangınların zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik, can ve mal güvenliğini sağlayıcı yapısal önlemlere denir. Geçmişte yapıların ana malzemesini tas, ağaç ve kerpiç gibi geleneksel malzemeler oluşturuyordu. On besinci yüzyıla ilişkin kayıtlarda, İstanbul’da, yontma tasın hem temini...

    • Kasım 24, 2015
    • 0