Etiket: "Sıhhi Tesisat Boruları Montajı"

  • Sıhhi Tesisat ve Önemi

    Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir. Temiz su tesisatı bina içerisinde su kullanımı için 25...

    • Mayıs 22, 2016
    • 0