Etiket: "Gazlaştırıcı Tipleri"

  • Biyo Gazlaştırma Ve Sürdürülebilir Gelecek

    Biyokütlenin gazlaştırma işlemi; katı yakıtların ısıl çevirim teknolojisiyle yanabilen bir gaza dönüştürülmesi işlemidir. Sınırlandırılmış oksijen, hava, buhar veya bunların kombinasyonları reaksiyonu başlatmaktadır. Üretilen gaz karbonmonoksit, karbondioksit, hidrojen, metan, su ve azot’un yanısıra kömür parçacıkları, kül ve katran...

    • Eylül 8, 2016
    • 0