Etiket: "Fosseptik Hesabı"

  • Atık Su Boru Çapı Hesabı

    Atık Su Boru Çapı hesabı tüketim birimi yöntemine göre hesaplanır. Bir binada ortaya çıkan atık suların ana kanala veya foseptiğe akıtılabilmesi için gerekli boru ( PVC ve PE ) tesisatı belirli yöntemlere uygun olarak yapılmalıdır.  Atık su...

    • Kasım 29, 2015
    • 0