Etiket: "Buhar Difüzyonu Yalıtımı"

  • Hava Kanalı Yalıtımı

    Hava kanalı yalıtımı önemi, bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Dünyadaki insan nüfusunun çoğalmasıyla beraber, tüketim de aynı oranda hızla artmaktadır. Tüketime paralel olarak enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte kentsel hava kirliliği...

    • Kasım 22, 2015
    • 1