Etiket: "Atık Su Havalık Borusu"

  • Atık Su Tesisatı

    Atık Su Tesisatı konusu da dikkate alındığında gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen yaşam standardı inşaat sektörünü de yakından etkilemiştir. inşaat sektörünü oluşturan birimlerde kalfa, usta, teknisyen ve mühendise kadar değişik bilgi ve beceriye sahip bireyler...

    • Kasım 29, 2015
    • 0