Etiket: "Asansöre bir sefer için gerekli seyir zamanı"

  • Asansör Hesabı

    Asansör hesabı, trafik analizi ve hesaplaması, özellikle yoğun nüfuslu yüksek yapılarda mimarların bina mimarisini daha iyi yapılmalarını sağlayan, dikey insan taşımacılığında önemli bir konudur. Trafikten amaç, maksimum sayıda insanı, minimum zamanda ve bina hacmini en az kullanarak...

    • Kasım 26, 2015
    • 16