Etiket: "Arkazemin Işıması"

  • Enerji, Entropi ve Evren

    Enerji ve Entropi Newton’un (1643-1727), doğayı açıklamak için ileri sürdüğü ilk yasa Etki-Tepki yasasıdır. Bu yasa der ki: “Her etkiye karşı eşit ve ters yönde bir tepki oluşur”. Etki tepki yasası doğanın en temel yasası olup varlığın...

    • Ocak 14, 2016
    • 0