Etiket: "AB Yenilenebilir Enerji Politikası"

  • Avrupa Birliğinde Yenilenebilir Enerji Politikası

    Yenilenebilir Enerji politikası, tüm ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde belirleyici bir rol oynar ve ekonomik kalkınma için zorunlu olan bir girdidir. İşte bunun içindir ki, enerji arzı üzerinde denetimi ve enerji arz güvenliğini sağlamak Avrupa Birliği (AB)...

    • Nisan 13, 2016
    • 0